Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

2016-04-25

Ogłoszenie o wydzierżawieniu nieruchomości

Przetarg nieograniczony (pisemny) na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Opatowie, przy ulicy Szpitalnej 4, o powierzchni 0,2406 ha, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem nr 2033/9, zabudowanej dawnym budynkiem szpitala - Budynkiem 1 C, położonej w obrębie 1 Miasta Opatowa, dla której prowadzona jest Księga wieczysta KI1T/00029131/0 przez Sąd Rejonowy w Opatowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, na okres 15 lat albo poszczególnych kondygnacji w Budynku 1 C również na okres 15 lat.

2016-04-25

Ogłoszenie o wynajmie pomieszczenia

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.), §3 ust. 1, §4 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz uchwały Nr 15.27.2015 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu w sprawie zasad wydzierżawiania, wynajmowania nieruchomości będących własnością Powiatu Opatowskiego

2017-02-01

Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach sygn. akt VIII Ns 1628/16

2017-02-21

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 52 i 53 w Kujawach

2017-02-21

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 448 w Kujawach

2017-10-17

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego

o pozwoleniu na budowę

2017-10-18

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego

o pozwoleniu na budowę

2017-10-18

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego

o pozwoleniu na budowę

2018-09-14

Ogłoszenie Sądowe Sądu Rejonowego w Kielcach VIII Wydział Cywilny

Sygn. akt VIII Ns 585/18 dot. odszkodowania z przejęcie działki nr 1027/1 położonej w miejscowości UjazdOstatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-20 15:34:29, zmian dokonał(a): Justyna Zdyb

WCAG 2.0 (Level AA)