Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

2012-01-05

Plany dyżurów na 2012 r.

Godziny otwarta i plan dyżurów na 2012 dostępny poniżej:
2013-05-02

Harmonogram dyżurów aptek w m. Opatów na 2013 r.

Wykaz aptek wraz z danymi teleadresowymi w mieście Opatów, znajduje się w kolejnych oknie, po naciśnięciu więcej.

Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostęnych w mieście Opatów na rok 2013 dostępny jest w poniższym pliku:

- dokument do pobrania.

2015-01-02

Harmonogram dyżurów aptek na 2015 r.

ogólnodostępnych w m. Opatów

W poniższych plikach udostępniono harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych w mieście Opatów na 2015 r. Dyżury pełnione są do godz. 22:00.
- harmonogram,
- wykaz aptek w mieście Opatów wraz z godzinami otwarcia,
- wykaz aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w powiecie.


Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne w art. 94 precyzuje, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności, jak również powinien zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Mając powyższy zapis na uwadze, na dzień sporządzania przedmiotowego harmonogramu nie wpłynęło żadne zgłoszenie zapotrzebowania od mieszkańców powiatu o zapewnienie dostępności aptek ogólnodostępnych w innych godzinach, niż ujęte w dokumencie.

2015-05-19

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego w Opatowie B.I.6740.2.6.2015.Iw

o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Iwaniska w sprawie wydania pozwolenia na odbudowę drogi gminnej Nr 327022T Kamieniec-Brzeziny-Boduszów o długości 870 mb od km 1+255 do km 2+125

2015-05-19

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego w Opatowie B.I.6740.2.6.2015.Iw

o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Iwaniska w sprawie wydania pozwolenia na odbudowę drogi gminnej Nr 327022T Kamieniec-Brzeziny-Boduszów o długości 870 mb od km 1+255 do km 2+125

2015-08-05

Informacja

Uprzejmie informuje się, iż od dnia 27 lipca 2015 r. Apteka „Nowa Farmacja Na 16 Stycznia”
przy ul. 16-go Stycznia 4, 27-500 Opatów, rozpocznie remont.
O powyższym tutejszy urząd został zawiadomiony pismem z dnia 23.07.2015 r. (wpłynęło dn. 28.07.2015 r.) przez prezesa zarządu spółki, nie wskazano daty jego zakończenia.

Oprc. EM
2016-01-01

Harmonogram dyżurów aptek na 2016 r.

Zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991, z późn. zm.) podstawową funkcją aptek ogólnodostępnych jest zaopatrywanie ludności w produkty lecznicze zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem. Rozkład godzin pracy aptek musi być dostosowany do potrzeb ludności, tj. nie może być ustalany mechanicznie, a powinien być ustalany w sposób zapewniający codzienne potrzeby miejscowej ludności. W doktrynie wysunięto tezę, zgodnie z którą, jeśli na danym terenie brak jest zainteresowania ludności funkcjonowaniem aptek w porze nocnej czy w dni wolne od pracy, wyznaczanie dyżurów w tego typu porach nie znajduje żadnego uzasadnienia.
Mając powyższe na uwadze poniżej przedstawia się harmonogram dyżurów ogólnodostępnych aptek na 2016 r. w m. Opatów wraz z wykazem zawierającym dane teleadresowe czynnych codziennie do godz. 22:00.
Opracował: Wydział Organizacji i Nadzoru (15)86-84-709

2016-12-16

Harmonogram dyżurów aptek na 2017 r.

Zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne podstawową funkcją aptek ogólnodostępnych jest zaopatrywanie ludności w produkty lecznicze zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem. Rozkład godzin pracy aptek musi być dostosowany do potrzeb ludności, tj. nie może być ustalany mechanicznie, a powinien być ustalany w sposób zapewniający codzienne potrzeby miejscowej ludności. W doktrynie wysunięto tezę, zgodnie z którą, jeśli na danym terenie brak jest zainteresowania ludności funkcjonowaniem aptek w porze nocnej czy w dni wolne od pracy, wyznaczanie dyżurów w tego typu porach nie znajduje żadnego uzasadnienia.
Mając powyższe na uwadze poniżej przedstawia się harmonogram dyżurów ogólnodostępnych aptek na 2016 r. w m. Opatów wraz z wykazem zawierającym dane teleadresowe czynnych codziennie do godz. 22:00.
Opracował: Wydział Organizacji i Nadzoru (15) 86-84-709.


Uprzejmie informuje się, iż w dniach 05.07-05.09.2017 r. Apteka Na Sienkiewicza, przy ul. Henryka Sienkiewicza 13, 27-500 Opatów, będzie nieczynna z powodu remontu. O powyższym tutejszy urząd został zawiadomiony pismem z dnia 05.07.2015 r. (wpłynęło dn. 10.07.2015 r.) przez prokurenta spółki. Do dnia dzisiejszego tj. 01.08.2017 r. ww. prokurent nie wskazał apteki zastępującej w okresie od 31.07-06.08.2017 r..

Mając powyższe na uwadze, informuje się, że najdłużej działającą jest Apteka „ZDROWIE” sp. z o.o., przy ul. Henryka Sienkiewicza 54, 27-500 Opatów (obok Biedronki). Poniżej zamieszcza się, w celu przypomnienia godziny otwarcia pozostałych aptek:

Apteka Telefon Godziny otwarcia
,,Apteka Słoneczna” sp. Cywilna J. Mrówka, I. Żak ul. Mikołaja Kopernika 3C, 27-500 Opatów tel. 15 687-49-92 pn-pt: 08:00-19:00
sb: 08:00-16:00
PZF ,,CEFARM KIELCE” S.A. Pl. Obrońców Pokoju 22, 27-500 Opatów tel. 15 868-22-00 pn-pt: 08:00-19:00
sb: 08:00-12:00
Apteka ,,ZDROWIE” sp. z o.o. ul. Henryka Sienkiewicza 54, 27-500 Opatów tel. 15 832-01-77 pn-pt: 07:00-20:30 2
sb: 07:30-20:00      3
nd: 09:00-20:00      4
Apteka ,,Rodzinna” mgr Kasprzyk Sp. J. ul. Szeroka 2/32, 27-500 Opatów tel. 15 868-22-71 pn-pt: 07:00-20:00
sb: 07:00-15:00
nd: 08:00-14:00      1
Apteka mgr Jolanta Dorobek ul. Szeroka 2/8, 27-500 Opatów tel. 15 868-48-00 pn-pt: 07:30-19:00
sb: 07:30-14:00
Apteka ,,MEDYK” ul. Szeroka 8, 27-500 Opatów tel. 15 868-43-80 pn-pt: 08:00-19:30  5
sb: 08:00-19:00       6

W kolumnie trzeciej oznaczono zgłaszane kolejne zmiany czasu pracy aptek, tj.:

1 zgłoszona dn. 30.03.2017 r.

2,3,4,5,6 zgłoszona dn. 01.08.2017 r.

 

Oprc. EM

2017-03-06

Bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne

STAROSTA OPATOWSKI

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII

ZAPRASZA

 • w dniach 3-4 kwietnia 2017 r. do Sadowia, w godzinach: 10:00 – 16:00
 • w dniach 6-7 kwietnia 2017 r. do Baćkowic, w godzinach: 10:00 – 16:00
 • w dniach 10-11 kwietnia 2017 r. do Iwanisk, w godzinach: 10:00 – 16:00
 • w dniach 12-13 kwietnia 2017 r. do Lipnika, w godzinach: 10:00 – 16:00
 • w dniach 19-20 kwietnia 2017 r. do Wojciechowic, w godzinach: 10:00 – 16:00
 • w dniach 24 kwietnia 2017 r. do Tarłowa, w godzinach: 10:00 – 16:00
 • w dniach 26-28 kwietnia 2017 r. do Ożarowa, w godzinach: 10:00 – 16:00
 • w dniach 4 – 9 maja 2017 r. do Opatowa, przy Szpitalu Powiatowym w Opatowie, w godzinach: 10:00 – 16:00

MIESZKANKI OPATOWA I OKOLIC   

 • w wieku  50 – 69 lat na BEZPŁATNE BADANIE PIERSI MAMMOGRAFIĘ (przysługujące co 24 miesiące)

 • w wieku 25-59 lat (przysługujące co 36 miesięcy) BADANIE CYTOLOGICZNE na BEZPŁATNE

 

Badania wykonywane będą w nowoczesnym cytomammobusie stacjonującym.

Jesteśmy jedyną w województwie świętokrzyskim jednostką mobilną wykonującą badania mammograficzne aparatem cyfrowym najnowszej generacji oraz badania cytologiczne.

 

NIE CZEKAJ NA ZAPROSZENIE WYBIERZ ZDROWIE  ZADZWOŃ POD NUMER TELEFONU  661 911 300

2017-06-22

Bezpłatne usługi rehabilitacyjne

dla mieszkańców Powiatu Opatowskiego

Od 1 czerwca 2017 r. zostały uruchominione usługi realizowane przez powiatową spółkę TOP MEDICUS w Opatowie w ramach art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym w celu zaspokajenia zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresu ochrony zdrowia należy do zadań własnych powiatu. Powyższe są możliwe przy zastosowaniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gdyż finansowanie odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a podmiotem leczniczym, przy czym pierwszeństwo zawierania takich umów przyznaje podmiotom leczniczym, dla których ta jednostka jest podmiotem tworzącym, lub podmiotem leczniczym będącym spółką kapitałową, w której jest jedynym albo większościowym udziałowcem, albo akcjonariuszem.

Przedmiotowe rozwiązanie, wprowadzone dopiero do systemu prawodawstwa polskiego w dniu 15 lipca 2016 r., ma na celu umożliwić jednostkom zabezpieczenie członkom swojej wspólnoty samorządowej jak najlepszego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, zwłaszcza tych które są potrzebne na terenie ich działania w oparciu, jak wskazuje się w art. 9a ustawy o regionalną mapę potrzeb zdrowotnych, priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz stan dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa.

Powiat Opatowski zdecydował się sfinansować świadczenia gwarantowane z rodzaju rehabilitacja lecznicza z następujących zakresów:

1) fizjoterapii ambulatoryjnej realizowanej przez:

- wizytację fizjoterapeutyczną,

- zabieg fizjoterapeutyczny;

2) fizjoterapii domowej realizowanej przez:

- wizytację fizjoterapeutyczną,

- zabieg fizjoterapeutyczny.

Został wybrany rodzaj świadczeń, który zdaniem organu jest jednym z najbardziej pożądanych przez mieszkańców powiatu. Tradycyjna dziedzina gospodarki powiatu, jaką jest rolnictwo stanowi w dalszym ciągu źródło utrzymania (częściowe lub całkowite) dla znacznego odsetka mieszkańców. Strona podażowa rynku pracy w powiecie, tzn. zasoby ludzkie, rozwinięta jest w stopniu bardzo dobrym, gdyż 50,34 % populacji to osoby w wieku produkcyjnym. Rodzaj prowadzonej działalności na terenie Powiatu powoduje, że dużo osób cierpi na schorzenia, w których konieczna jest rehabilitacja lecznicza.

Wzrost zapotrzebowania na tę formę leczenia jest spowodowany wydłużeniem się średniej długości życia w naszym kraju, rachunkiem ekonomicznym oraz coraz większą wiedzą z zakresu rehabilitacji lekarzy różnych specjalności, w tym także lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Efektywna rehabilitacja, poza zdrowotnymi, przynosi też liczne korzyści społeczne i ekonomiczne. Przyczynia się do poprawy jakości życia, a także wpływa na ograniczenie kosztów wynikających z zależności pacjentów. Szacunkowe oszczędności stosowania procedury rehabilitacji wynoszą nawet siedemnastokrotność poniesionych nakładów.

Zgodnie z raportem NIK w sprawie dostępności i finansowania rehabilitacji leczniczej (KZD-4101-04/2013, Nr ewid. 37/2014/P/13/131/KZD), największe nadwykonanie świadczeń z rodzaju rehabilitacja lecznicza występują w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej (s. 38), zatem na tego typu świadczenia jest największe zapotrzebowanie.

Odnosząc się do oceny przyjętego zakresu objętego finasowaniem przez powiat w odniesieniu do regionalnych map potrzeb zdrowotnych, priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa świętokrzyskiego, przyjętych Zarządzeniem Nr 114/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. oraz stan dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa, należy wskazać, że w 2014 r. w Polsce funkcjonowała 2730 podmiotów realizujących świadczenia fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych lub domowych. Natomiast w województwie świętokrzyskim było ich jedynie 114, zatem na terenie naszego województwa w porównaniu z województwami ościennymi jest stosunkowo mało punktów świadczących usługi w przedmiotowym zakresie. Natomiast liczba podmiotów realizujących świadczenia na terenie powiatu opatowskiego to jedynie pięć. W porównaniu z sąsiednimi powiatami jest o wiele mniejsza dostępność.

Mapa Nr 1. Liczba świadczeniodawców w poszczególnych województwach realizujących rehabilitację w trybie ambulatoryjnym lub domowym

Mapa Nr 2. Liczba świadczeniodawców w poszczególnych powiatach ościennych realizujących rehabilitację w trybie ambulatoryjnym lub domowym

Jednym z priorytetów zdrowotnych ustalonych w Zarządzeniu Nr 114/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. jest zapewnienie kompleksowej i koordynowanej opieki pacjentom hospitalizowanym w poszczególnych oddziałach szpitalnych. Sposobem jego realizacji ma być rozwój ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – przesunięcie ciężaru z opieki szpitalnej na opiekę ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. W uzasadnieniu tego celu Wojewoda wskazał, że osoba po wyjściu ze szpitala winna mieć ukierunkowane leczenie i kontynuować je poprzez leczenie ambulatoryjne, długotrwałe (np. po udarze). Zatem przyjęty przez powiat program ma na celu rozszerzenie oferty ambulatoryjnej opieki z rodzaju rehabilitacja lecznicza, która pomagać będzie m.in. pacjentom po udarze poprawić stan sprawność organizmu, jak również pomoc w leczeniu innych jednostek chorobowych. Ponadto może zapobiec rozwojowi choroby i wydłużenia zdolności produkcyjnej ludzi zamieszkałych na terenie powiatu opatowskiego.

Skutki finansowe dla budżetu powiatu. Na program zostanie przeznaczona kwota w wysokości 500.000 zł. Na wskazaną kwotę zostanie zawarta umowa na świadczenie na udzielania świadczeń gwarantowanych, w której zostanie określone:

1) rodzaj, zakres i liczbę udzielanych świadczeń gwarantowanych, warunki oraz organizację udzielania tych świadczeń;

2) okres jej obowiązywania;

3) kwotę zobowiązania oraz zasady rozliczeń, z uwzględnieniem taryfy świadczeń, w przypadku jej ustalenia;

4) sposób i tryb kontroli wykonania umowy.

 

Aby się mieszkańcy powiatu mogli się zarejestrować konieczne jest:

 - skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

lub

- inne specjalisty określające wskazania do zabiegów.

(druk skierownia po kliknięciu TUTAJ)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

- telefonicznie (663-771-074) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

lub

- osobiście w siedzibie spółki TOP MEDICUS ul. Szpitalna 4 (stary budynek szpitala)

lub

 osobiście w miejscu świadczenia usług tj. ul. Szpitalna 4 (budynek nowego szpitala, III piętro).

 

2018-03-15

Szczepienia dzieci (z roczników 2013-2016)

przeciwko pneumokokom – komunikat do rodziców i opiekunów

realizując prośbę Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Opatowie poniżej zamieszczamy komunikat Ministerstwa Zdrowia skierowany do rodziców i opiekunów, informujący, że od  20 marca do 29 czerwca 2018 r. będziecie mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom.

Ministerrstwo przypomina, że to szczepienie daje najlepszą i skuteczną ochronę przed inwazyjnymi zakażeniami, zapaleniem płuc oraz ostrym zapaleniem ucha środkowego wywołanym przez Streptococcus pneumoniae!

Kto może zostać zaszczepiony

Dzieci do ukończenia 5. roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione (dzieci urodzone w latach 2013-2016)

Warunek – dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.

Co należy wiedzieć

 • Szczepienie jest dobrowolne i nieodpłatne!
 • Jeśli jesteś zainteresowany zaszczepieniem dziecka – zgłoś się w tej sprawie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej!
 • Szczepienia obejmują dzieci, które – po wcześniejszym umówieniu na wizytę szczepienną – zgłoszą się do lekarza do  20 kwietnia 2018 r.
 • Szczepienie jest wykonywane przy użyciu 10-walentnej szczepionki Synflorix zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego. Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek podawanych w odstępie 2 miesięcy.
 • Pełen, dwudawkowy schemat szczepienia będzie realizowany od 20 marca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. przez przychodnie, które mają podpisany kontrakt z NFZ.

Jeśli chcesz zaszczepić dziecko przeciwko pneumokokom, skontaktuj się ze swoją przychodnią (tam, gdzie złożyłeś deklarację wyboru lekarza POZ) w sprawie terminu szczepienia.

Informacji o szczepieniach udzielają również powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Liczba szczepionek oraz czas akcji są ograniczone.Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-25 14:30:48, zmian dokonał(a): Sylwia Zakrzewska

WCAG 2.0 (Level AA)