Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

KOMISJE RADY POWIATU W OPATOWIE - VI KADENCJA

Zbieranie statystyk

SKŁADY OSOBOWE POSZCZEGÓLNYCH KOMISJI

Komisja budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego

i promocji powiatu

1) Pani Aneta Bławat - WICEPRZEWODNICZĄCA KOMISJI;

2) Pan Andrzej Gajek;

3) Pani Małgorzata Jalowska;

4) Pani Bożena Kornacka - PRZEWODNICZĄCA KOMISJI;

5) Pani Agnieszka Łuba – Mendyk;

6) Pan Wacław Rodek;

7) Pani Wiesława Słowik;

8) Pan Tomasz Staniek;

9) Pan Zbigniew Wołcerz. (Uchwała Rady Powiatu w Opatowie Nr XII.51.2019 z dnia 19/08/2019 r.)

 

Komisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej

1) Pani Barbara Kasińska;

2) Pani Bożena Kornacka;

3) Pani Małgorzata Jalowska - WICEPRZEWODNICZĄCA KOMISJI;

4) Pan Wojciech Majcher - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI;

5) Pan Adam Rozszczypała;

6) Pan Kazimierz Żółtek.

 

Komisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu

1) Pan Jacek Dwojak;

2) Pani Alicja Frejlich - PRZEWODNICZĄCA KOMISJI;

3) Pan Andrzej Gajek;

4) Pan Wacław Rodek;

5) Pan Adam Rozszczypała - WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI;

6) Pani Wiesława Słowik;

7) Pan Tomasz Staniek;

8) Pan Bogusław Włodarczyk;

9) Pan Zbigniew Wołcerz.

 

Komisja Rewizyjna

1) Pan Jacek Dwojak;

2) Pani Alicja Frejlich;

3) Pani Barbara Kasińska - WICEPRZEWODNICZĄCA KOMISJI;

4) Pan Maciej Wolański – SEKRETARZ KOMISJI;

5) Pan Kazimierz Żółtek – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI.

 

Komisja skarg, wniosków i petycji

1) Pani Aneta Bławat;

2) Pani Agnieszka Łuba - Mendyk;

3) Pan Wojciech Majcher - WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI;

4) Pan Bogusław Włodarczyk;

5) Pan Maciej Wolański - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Sylwia Zakrzewska
Informację wprowadził:
Justyna Zdyb
Data wytworzenia:
2018-12-07
Data publikacji:
2018-12-07
Data ostatniej zmiany:
2019-08-21

KOMISJE STAŁE RADY POWIATU W OPATOWIE - V KADENCJA

Zbieranie statystyk

SKŁADY OSOBOWE POSZCZEGÓLNYCH KOMISJI STAŁYCH

  

  

Komisja   budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu

     
 1. Bławat Aneta - Przewodnicząca Komisji

 2. Dwojak Jacek

 3. Łucki Ryszard

 4. Kasiński Robert  - wygaszony mandat radnego

 5. Słowik Wiesława

 6.  Grzegorz Gajewski - wygaszony mandat radnego

 7. Zbigniew Zięba

 

  

  

Komisja   oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej

     
 1. Adamek Mirosław

 2. Gajewski Grzegorz - wygaszony mandat radnego

 3. Hajdukiewicz Krzysztof

 4. Mazurkiewicz Krzysztof

 5. Saramański Gustaw

 6. Słowik Wiesława

 7. Staniek Tomasz

 8. Świątek Tomasz - Przewodniczący Komisji

 9. Włodarczyk Bogusław

 10. Wołcerz Zbigniew

   

  

  

Komisja   rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu

     
 1. Dwojak Jacek

 2. Kasiński Robert  - wygaszony mandat radnego

 3. Łucki Ryszard

 4. Rodek Wacław

 5. Saramański Gustaw

 6. Serwinowska Maria

 7. Skura Alfred - Przewodniczący Komisji

 8. Włodarczyk Bogusław

 9. Zięba Zbigniew

   

   

   

   

   

  

  

Komisja   Rewizyjna

     

1. Serwinowska Maria – Przewodnicząca Komisji

2. Adamek Mirosław -  Wiceprzewodniczący Komisji (uchwała Nr XXII.34.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.).

3. Bławat Aneta – Sekretarz Komisji

4.Skura Alfred

5.Staniek Tomasz

6. Tomasz Świątek - Wiceprzewodniczący Komisji (uchwała Nr XXIII.45.2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r.)

 

 

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Justyna Zdyb
Informację wprowadził:
Justyna Zdyb
Data wytworzenia:
2014-12-15
Data publikacji:
2014-12-15
Data ostatniej zmiany:
2018-12-07

Komisje Stałe Rady Powiatu - IV Kadencja

Zbieranie statystyk

Komisja Rewizyjna:                                                                                                                      

 1. Dwojak Jacek            - przewodniczący
 2. Machul Roman         - wiceprzewodniczący
 3. Długosz Janusz          - sekretarz
 4. Zdyb Wojciech
 5. Zięba Zbigniew

Komisja budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu

 1. Walas Zbigniew                    - przewodniczący
 2. Grządziel Andrzej                  - wiceprzewodniczący
 3. Dwojak Jacek
 4. Kornacka Bożena
 5. Magierowska Jolanta
 6. Mazurkiewicz Krzysztof
 7. Serwinowska Maria
 8. Słowik Wiesława
 9. Włodarczyk Bogusław

Komisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej

 1. Zięba Zbigniew                     - przewodniczący
 2. Machul Roman                     - wiceprzewodniczący
 3. Domagała Monika
 4. Frejlich Alicja
 5. Kornacka Bożena
 6. Mazurkiewicz Krzysztof
 7. Saramański Gustaw
 8. Serwinowska Maria
 9. Słowik Wiesława
 10. Wołcerz Zbigniew
 11. Zdyb Wojciech

Komisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu

 1. Frejlich Alicja                        - przewodniczący
 2. Długosz Janusz                      - wiceprzewodniczący
 3. Domagała Monika
 4. Grządziel Andrzej
 5. Magierowska Jolanta
 6. Saramański Gustaw
 7. Walas Zbigniew
 8. Włodarczyk Bogusław
 9. Wołcerz Zbigniew
Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Aneta Radosz
Informację wprowadził:
Aneta Radosz
Data wytworzenia:
2011-02-17
Data publikacji:
2011-02-17
Data ostatniej zmiany:
2011-04-21

Informacja dotycząca stałych komisji Rady Powiatu

Zbieranie statystyk

III kadencja - KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, DRÓG I TRANSPORTU

Zbieranie statystyk

Przedmiot działania: opiniowanie projektów uchwał rady powiatu, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał rady, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę, zarząd lub inne komisje z zakresu rolnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, transportu,  dróg powiatowych, zagospodarowania przestrzennego i budownictwa.

1)      Pan Jan Jelonek - przewodniczący

2)      Pan Wacław Rodek - wiceprzewodniczący

3)      Pan Kazimierz Kotowski

4)      Pan Zbigniew Wołcerz

5)      Pani Maria Serwinowska

6) Pan Janusz Długosz

 

Skład osobowy Komisji został powołany uchwałą Nr II/10/06 Rady Powiatu Opatowskiego z dnia 06 grudnia 2006 r. pkt 6 został dodany Uchwałą Nr VI/30/07 z dnia 12 marca 2007 r.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Aneta Radosz
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2007-02-01
Data publikacji:
2007-02-01
Data ostatniej zmiany:
2008-02-29

III kadencja - KOMISJA OŚWIATY, SPORTU, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

Zbieranie statystyk

Przedmiot działania: opiniowanie projektów uchwał rady powiatu, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał rady, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę, zarząd lub inne komisje z zakresu edukacji publicznej, kultury, ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspieranie osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenckich

 

1)      Pan Zbigniew Zięba - przewodniczący

2)      Pani Alicja Różańska Cembrowska - wiceprzewodniczący

3)      Pan Jacek Cheba

4)      Pan Zbigniew Walas

5)      Pani Teresa Majewska

6)      Pan Piotr Iwoła

 

Skład osobowy Komisji został powołany uchwałą Nr II/9/06 Rady Powiatu Opatowskiego z dnia 06 grudnia 2006 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Aneta Radosz
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2007-02-01
Data publikacji:
2007-02-01
Data ostatniej zmiany:
2008-02-29

II kadencja - KOMISJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, KOMUNIKACJI, DRÓG I TRANSPORTU

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2007-02-01
Data ostatniej zmiany:
2007-03-08

III kadencja - KOMISJA REWIZYJNA

Zbieranie statystyk

Przedmiot działania: kontrolowanie działalności Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, opiniowanie wykonania budżetu powiatu i występowanie z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi, wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez radę, bądź w ramach przyjętego rocznego planu kontroli.

1)     Jacek Cheba – przewodniczący

2)     Krzysztof Mazurkiewicz – zastępca

3)     Zbigniew Zięba – sekretarz

4)     Wacław Rodek

5)     Jan Jelonek

Skład osobowy komisji wraz z podziałem na funkcję został wybrany uchwałą Nr II/7/06 Rady Powiatu Opatowskiego z dnia 06 grudnia 2006 r., zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Aneta Radosz
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2003-08-01
Data publikacji:
2003-08-01
Data ostatniej zmiany:
2008-02-29

III kadencja oraz poprzednie - KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI POWIATU

Zbieranie statystyk

 

Przedmiot działania: opiniowanie projektów uchwał rady powiatu, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał rady, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę, zarząd lub inne komisje w zakresie budżetu powiatu i jego zmian, gospodarowania mieniem powiatu, promocji, strategii, rozwoju gospodarczego powiatu, utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych

 1. Piotr Kasprzycki - przewodniczący
 2. Krystyna Nizielska
 3. Jan Jelonek
 4. Alicja Różańska Cembrowska - wiceprzewodniczący
 5. Pan Janusz Długosz 
 6. Bożena Kornacka

Skład osobowy Komisji został powołany uchwałą Nr II/8/06 Rady Powiatu Opatowskiego z dnia 06 grudnia 2006 r. pkt 6 został dodany Uchwała Nr VI/31/07 z dnia 12 marca 2007 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Aneta Radosz
Informację wprowadził:
Aneta Radosz
Data wytworzenia:
2003-08-01
Data publikacji:
2003-08-01
Data ostatniej zmiany:
2010-04-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-26 08:49:56, zmian dokonał(a): Rajmund Bańcer

WCAG 2.0 (Level AA)