Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Wprowadzenie

Ikona statystyk

Stosownie do zapisów art. 21 ust. 12 i 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie staroście. Starosta, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Ponadto zgodnie z §22 Statutu Powiatu Opatowskiego stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX.39.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 września 2018 r. Wolne wnioski radni kierują odpowiednio do zarządu powiatu albo komisji rady, za pośrednictwem przewodniczącego rady. Odpowiedź na wolne wnioski jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. Odpowiedzi udzielane są przez starostę, bądź przez upoważnione przez zarząd osoby albo przewodniczących komisji, do których były kierowane. W sprawach nie wymagających postępowania przygotowawczego odpowiedzi na wolne wnioski mogą być udzielone ustnie na sesji, na której wolne wnioski zgłoszono lub na kolejnej sesji, jeśli taka jest intencja radnego.


Ewidencja interpelacji i wniosków w poszczególnych latach:

- rok 2019

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Justyna Zdyb
Informację wprowadził:
Justyna Zdyb
Data wytworzenia:
2019-07-22
Data publikacji:
2019-07-22
Data ostatniej zmiany:
2019-07-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-28 19:33:07, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)