Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Uchwała Nr 121/2018 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 20 września 2018 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za I półrocze 2018 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
RIO Kielce
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-27
Data ostatniej zmiany:
2018-09-27

Uchwała Nr 81/2018 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 23 maja 2018 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Monika Kostępska
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
2018-05-29
Data publikacji:
2018-05-29
Data ostatniej zmiany:
2018-05-29

Uchwała Nr 53/2018 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2018 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Monika Kostępska
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-26
Data ostatniej zmiany:
2018-04-26

Uchwała Nr 8/2018 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 15 stycznia 2018 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu w Opatowie na 2018 rok

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
M
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-09
Data ostatniej zmiany:
2018-04-09

Uchwała Nr 7/2018 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 15 stycznia 2018 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Opatowskiego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Monika Kostępska
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-09
Data ostatniej zmiany:
2018-04-09

Uchwała Nr 134/2017 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 6 grudnia 2017 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2018 - 2034

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Monika Kostępska
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-09
Data ostatniej zmiany:
2018-04-09

Uchwała Nr 133/2017 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 6 grudnia 2017 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Opatowskiego na 2018 rok

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Monika Kostępska
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-09
Data ostatniej zmiany:
2018-04-09

Uchwała Nr 132/2017 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 6 grudnia 2017 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o projekcie budżetu Powiatu Opatowskiego na 2018 rok

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Monika Kostępska
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-09
Data ostatniej zmiany:
2018-04-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-23 15:31:28, zmian dokonał(a): Anita Tutak - Skórska

WCAG 2.0 (Level AA)