Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Uchwała Nr 90/2017 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 21 września 2017 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za I półrocze 2017 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
RIO Kielce
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-10-04
Data ostatniej zmiany:
2017-10-04

Uchwała Nr 60/2017 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 1 czerwca 2017 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
RIO Kielce
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-06
Data ostatniej zmiany:
2017-06-06

Uchwała Nr 40/2017 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2017 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
RIO Kielce
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-15
Data ostatniej zmiany:
2017-05-15

Uchwała Nr 3/2017 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 18 stycznia 2017 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Opatowskiego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
RIO Kielce
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-01-31
Data ostatniej zmiany:
2017-01-31

Uchwała Nr 105/2016 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 7 grudnia 2016 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2017 - 2027

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
RIO Kielce
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-01-24
Data ostatniej zmiany:
2017-01-24

Uchwała Nr 104/2016 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 7 grudnia 2016 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o projekcie budżetu Powiatu Opatowskiego na 2017 rok

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
RIO Kielce
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-01-24
Data ostatniej zmiany:
2017-01-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-30 10:23:13, zmian dokonał(a): Ewa Masternak

WCAG 2.0 (Level AA)