Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst okres sprawozdawczy na koniec 2017 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2018-03-07
Data publikacji:
2018-03-07
Data ostatniej zmiany:
2018-03-07

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2018-03-07
Data publikacji:
2018-03-07
Data ostatniej zmiany:
2018-03-07

Rb-27S Korekta Nr 1 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2018-03-07
Data publikacji:
2018-03-07
Data ostatniej zmiany:
2018-03-07

Rb-28S korekta Nr 1 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2018-03-07
Data publikacji:
2018-03-07
Data ostatniej zmiany:
2018-03-07

Rb-34S prawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od początku roku do końca 4 kwartału 2017 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2018-03-07
Data publikacji:
2018-03-07
Data ostatniej zmiany:
2018-03-07

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wedłulg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2018-03-07
Data publikacji:
2018-03-07
Data ostatniej zmiany:
2018-03-07

Rb-N Korekta Nr 1 Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2018-03-07
Data publikacji:
2018-03-07
Data ostatniej zmiany:
2018-03-07

RB-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2017 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2018-03-07
Data publikacji:
2018-03-07
Data ostatniej zmiany:
2018-03-07

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2017-10-20
Data publikacji:
2017-10-20
Data ostatniej zmiany:
2017-10-20

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wedłulg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2017-10-20
Data publikacji:
2017-10-20
Data ostatniej zmiany:
2017-10-20

Rb-34S prawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od początku roku do końca 3 kwartału 2017 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2017-10-20
Data publikacji:
2017-10-20
Data ostatniej zmiany:
2017-10-20

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2017 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2017-10-20
Data publikacji:
2017-10-20
Data ostatniej zmiany:
2017-10-20

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2017 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2017-10-20
Data publikacji:
2017-10-20
Data ostatniej zmiany:
2017-10-20

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2017-10-20
Data publikacji:
2017-10-20
Data ostatniej zmiany:
2017-10-20

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Agnieszka Masternak
Data wytworzenia:
2017-07-24
Data publikacji:
2017-07-24
Data ostatniej zmiany:
2017-07-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-30 10:23:13, zmian dokonał(a): Ewa Masternak

WCAG 2.0 (Level AA)