Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Regulamin organizacyjny

Zbieranie statystyk

Starostwa Powiatowego w Opatowie

Regulamin Organizacyjny starostwa jest podstawowym dokumentem w oparciu, o który funkcjonuje urząd. Jak słusznie zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie starostwo jest aparatem pomocniczym samego powiatu, jako jednostki samorządu terytorialnego, służącym obsłudze organów powiatu i jako takie nie ma odrębnego bytu. Starostwo to struktura pracownicza, której jedynym celem jest zapewnienie sprawnej realizacji zadań organów powiatu. (wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 stycznia 2007 r., sygn. akt II SA/Wa 1823/06).

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie uchwalony uchwałą XXXVIII.67.2013 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 23 grudnia 2013 r., zmieniony przez uchwałę Nr XLIV.33.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. oraz uchwałę Nr IV.3.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

Plik do pobrania:


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-03-23 14:03:25, zmian dokonał(a): Katarzyna Łuba

WCAG 2.0 (Level AA)