Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Regulamin organizacyjny

Zbieranie statystyk

Starostwa Powiatowego w Opatowie

Regulamin Organizacyjny starostwa jest podstawowym dokumentem w oparciu, o który funkcjonuje urząd. Jak słusznie zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie starostwo jest aparatem pomocniczym samego powiatu, jako jednostki samorządu terytorialnego, służącym obsłudze organów powiatu i jako takie nie ma odrębnego bytu. Starostwo to struktura pracownicza, której jedynym celem jest zapewnienie sprawnej realizacji zadań organów powiatu. (wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 stycznia 2007 r., sygn. akt II SA/Wa 1823/06).

 

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Opatowie uchwalony uchwałą 87.41.2017 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Krzysztof Szpernal
Informację wprowadził:
Justyna Zdyb
Data wytworzenia:
2004-03-19
Data publikacji:
2004-03-19
Data ostatniej zmiany:
2019-03-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-18 12:19:09, zmian dokonał(a): Dorota Kamińska

WCAG 2.0 (Level AA)