Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Oswiadczenia majątkowe - koniec kadencji

Zbieranie statystyk
Staroście Opatowskiemu zgodnie z art. 25c ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) przez: wicestarostę, członków zarządu powiatu, skarbnika powiatu oraz Wojewodzie Świętokrzyskiemu zgodnie z art. 25c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) przez: starostę.

Oświadczenia majątkowe - po raz pierwszy

Zbieranie statystyk
Staroście Opatowskiemu zgodnie z art. 25c ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) przez: wicestarostę, członków zarządu powiatu, skarbnika powiatu oraz Wojewodzie Świętokrzyskiemu zgodnie z art. 25c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) przez: starostę.

Oświadczenia majątkowe - korekta

Zbieranie statystyk

złożone w ciągu 2014 r.

zgodnie z art. 25c ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) przez: wicestarostę, członków zarządu powiatu, złożone:

- w dniu odwołania ze stanowiska (art. 25c ust. 5), którym był dzień wyboru nowego zarządu (art. 28);

- w terminie 30 dni od dnia wyboru/powołania na stanowisko (art. 25c ust. 5).

Oświadczenia majątkowe

Zbieranie statystyk

złożone do 30.04.2014 r.

Staroście Opatowskiemu zgodnie z art. 25c ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) przez: wicestarostę, członków zarządu powiatu, skarbnika powiatu oraz Wojewodzie Świętokrzyskiemu zgodnie z art. 25c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) przez: starostę.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-30 10:23:13, zmian dokonał(a): Ewa Masternak

WCAG 2.0 (Level AA)