Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Uchwała Nr 109/2014 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2014 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Powiat Opatowski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
RIO Kielce
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-01-26
Data ostatniej zmiany:
2015-01-26

Uchwała Nr 84/2014 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 12 września 2014 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za I półrocze 2014 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
RIO Kielce
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-09-22
Data ostatniej zmiany:
2014-09-22

Uchwała Nr 64/2014 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 maja 2014 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie opini o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Agnieszka Masternak
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
2014-06-10
Data publikacji:
2014-06-10
Data ostatniej zmiany:
2014-06-10

Uchwała Nr 50/2014 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
RIO Kielce
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
2014-05-13
Data publikacji:
2014-05-13
Data ostatniej zmiany:
2014-05-13

Uchwała Nr 4/2014 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 20 stycznia 2014 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Opatowskiego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
RIO Kielce
Informację wprowadził:
Monika Kostępska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-04-02
Data ostatniej zmiany:
2014-04-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-20 15:34:29, zmian dokonał(a): Justyna Zdyb

WCAG 2.0 (Level AA)