Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Zostań Liderem e-zdrowia 2019

Zbieranie statystyk

Zostań „Liderem e-zdrowia 2019” - zgłoszenia do 15 września

Jeszcze przez najbliższe dwa tygodnie przyjmowane są zgłoszenia do konkursu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Konkurs „Lider e-zdrowia 2019” kierowany jest do personelu medycznego, który posiada uprawnienia do wystawiania recept. O wygranej w konkursie decydowała będzie liczba
e-recept wystawionych w okresie od 1 lipca do 15 września 2019 roku.

Celem konkursu jest upowszechnienie e-recepty i zachęcenie zarówno lekarzy, pielęgniarek  jak i osób zarządzających placówkami medycznymi do przyłączania się do systemu e-zdrowie (P1).

Aby wziąć udział w konkursie należy najpóźniej do 15 września 2019 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie https://www.gazetaprawna.pl/konferencje/ezdrowie/formularz.html.

Statuetki oraz tytuł „Lider e-zdrowia 2019” zostaną przyznane w czterech głównych kategoriach:

 • Indywidualne:
  • Lekarz
  • Lekarz dentysta
  • Pielęgniarka lub położna

 

 • Grupowa praktyka:
  • Lekarze
  • Lekarz dentyści
  • Pielęgniarki lub położne

 

 • Zakłady lecznicze:
  • do 2 osób
  • Od 3 do 4 osób
  • Od 5 do 14 osób
  • 15 i więcej osób

 

 • Samorządy terytorialne:
  • Gminy wiejskie
  • Gminy miejsko-wiejskie
  • Miasta do 100 tys. mieszkańców
  • Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców
  • Powiaty do 60 tys. mieszkańców
  • Powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców
  • Powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców

Rozstrzygnięcie konkursu i gala wręczenia wyróżnień odbędzie się w październiku, podczas konferencji merytorycznej dla branży.

 

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Kinga Mendrykowska
Informację wprowadził:
Kinga Mendrykowska
Data wytworzenia:
2019-09-05
Data publikacji:
2019-09-05
Data ostatniej zmiany:
2019-09-05

Zaproszenie do bezpłatnego korzystania z usług rehabilitacyjnych

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Kinga Mendrykowska
Informację wprowadził:
Kinga Mendrykowska
Data wytworzenia:
2018-12-31
Data publikacji:
2018-12-31
Data ostatniej zmiany:
2019-03-29

HARMONOGRAM APTEK NA 2019 R.

Zbieranie statystyk
Harmonogram dyżurów aptek w m. Opatów na 2019 r. - dostępny do pobrania

Telefoniczna Informacja Pacjenta

Zbieranie statystyk
Telefoniczna Informacja Pacjenta

Rehabilitacja dla mieszkańców Powiatu Opatowskiego

Zbieranie statystyk
Bezpłatana rehabilitacja dla mieszkańców Powiatu Opatowskiego

Harmonogram dyżurów aptek na 2018 r.

Zbieranie statystyk

Zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne podstawową funkcją aptek ogólnodostępnych jest zaopatrywanie ludności w produkty lecznicze zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem. Rozkład godzin pracy aptek musi być dostosowany do potrzeb ludności, tj. nie może być ustalany mechanicznie, a powinien być ustalany w sposób zapewniający codzienne potrzeby miejscowej ludności. W doktrynie wysunięto tezę, zgodnie z którą, jeśli na danym terenie brak jest zainteresowania ludności funkcjonowaniem aptek w porze nocnej czy w dni wolne od pracy, wyznaczanie dyżurów w tego typu porach nie znajduje żadnego uzasadnienia.
Mając powyższe na uwadze poniżej przedstawia się harmonogram dyżurów ogólnodostępnych aptek na 2016 r. w m. Opatów wraz z wykazem zawierającym dane teleadresowe czynnych codziennie do godz. 22:00.

Poniżej zamieszczamy harmonogram, z możliwością pobrania, format pliku pdf.

Opracował: Wydział Organizacji i Nadzoru (15) 86-84-709.

 

 


Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-13
Data ostatniej zmiany:
2017-11-13

ZMIANA harmonogramu dyżurów aptek od września 2017 r.

Zbieranie statystyk

Zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne podstawową funkcją aptek ogólnodostępnych jest zaopatrywanie ludności w produkty lecznicze zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem. Rozkład godzin pracy aptek musi być dostosowany do potrzeb ludności, tj. nie może być ustalany mechanicznie, a powinien być ustalany w sposób zapewniający codzienne potrzeby miejscowej ludności. W doktrynie wysunięto tezę, zgodnie z którą, jeśli na danym terenie brak jest zainteresowania ludności funkcjonowaniem aptek w porze nocnej czy w dni wolne od pracy, wyznaczanie dyżurów w tego typu porach nie znajduje żadnego uzasadnienia.

W związku ze stwierdzeniem nie wznowienia pracy z dniem 5 września 2017 r. Apteki Na Sienkiewicza w Opatowie prowadzonej przez podmiot Eskulap G.Czarnecki Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, poniżej zamieszcza się nowy harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych w m Opatów (od września 2017 r.) wraz z wykazem zawierającym dane teleadresowe czynnych codziennie do godz. 22:00.

Opracował: Wydział Organizacji i Nadzoru (15) 86-84-709.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-09-18
Data ostatniej zmiany:
2017-09-18

Apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

Zbieranie statystyk

Starosta Opatowski Bogusław Włodarczyk przychyla się do wystosowanego apelu Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach o honorowe oddawanie krwi.

Dar krwi jest pilnie potrzebny pacjentom przebywającym w szpitalach naszego województwa, w tym dzieciom i poszkodowanym w wypadkach drogowych i gospodarczych. W miesiącach
letnich drastycznie spada liczba czynnych krwiodawców, co przekłada się na duże niedobory krwi i jej składników potrzebnych do ratowania życia i zdrowia pacjentów.

Krew jest bezcennym lekiem, a jej jedynym źródłem jest każdy zdrowy, pełnoletni człowiek.

W związku z tym prosimy, aby każdy wzruszył swoje serce i podarował bezinteresownie ten najcenniejszy dar - DAR KRWI - drugiemu człowiekowi. Zapraszamy, krew można oddać w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 66 lub w jednym z czterech Oddziałów Terenowych, więcej informacji na stronie internetowej www.rckik-kielce.com.pl.

 

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Kinga Mendrykowska
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2017-07-31
Data publikacji:
2017-07-31
Data ostatniej zmiany:
2017-08-01

Zaproszenie na badania densytometryczne-osteoporozy

Zbieranie statystyk

Informacja

Zbieranie statystyk
Uprzejmie informuje się, iż z dniem 16 września 2015 r. Apteka „Nowa Farmacja Na 16 Stycznia” przy ul. 16-go Stycznia 4, 27-500 Opatów, zakończyła działalność.
O powyższym tutejszy urząd został zawiadomiony pismem z dnia 11.09.2015 r. (wpłynęło dn. 21.092015 r.) przez prezesa zarządu spółki.

Oprc. EM
Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-09-24
Data ostatniej zmiany:
2015-09-24

Oferta pracy dla lekarzy i pielęgniarek

Zbieranie statystyk

Z dniem 25 lipca 2014 r. TOP MEDICUS sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie przejmuje prowadzenie szpitala w Opatowie, w związku z powyższym poszukuje do pracy pielęgniarek i lekarzy o następujących specjalizacjach:

- anestesjologia

- kardiologia

- gastroenterologia

- diabetologia

- radiologia

- chorób wewnętrznych

- pediatria

- chirurgia ogólna

- chirurgia naczyniowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Anita Tutak - Skórska
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-07-17
Data ostatniej zmiany:
2014-07-17

Sytuacja zabezpieczenia opieki zdrowotnej w 2012 r.

Zbieranie statystyk

w województwie świętokrzyskim

została opracowana przez Wydział Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Obejmuje ona zagadnienia z zakresu demografii oraz statystyki medycznej.

Źródłem informacji do opracowania tablic i wykresów były:

- sprawozdania sporządzone przez podmioty wykonujące działalność leczniczną w województwie świętokrzyskim,

- dane demograficzne uzyskane z Urzędu Statystycznego w Kielcach,

- materiały wydawnicze Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Wawrszawie.

Poniżej zamieszczamy przemiotowy materiał.

Zapraszamy również do zapoznania się z informacji znajdującymi się na stronie wczp.kielce.uw.gov.pl.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Kinga Mendrykowska
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2013-10-23
Data publikacji:
2013-10-23
Data ostatniej zmiany:
2013-10-23

Program Profilaktyki Raka Piersi oraz Raka Szyjki Macicy w województwie świętokrzyskim

Zbieranie statystyk

Przypominamy, że Wojewódzki Ośrodek Koordynujący prowadzi działania na rzecz wysokiej zgłaszalności oraz propagowanie bezpłatnych badań:

- mammograficznych dla Pań w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi;

- cytologicznych dla Pań w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonanego badania cytologicznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.

Mając powyższe na uwadze zachęcamy do śledzenia strony internetowej www.wok-kielce.pl, z której można dowiedzieć się jak wygląda procentowe bieżące objęcie populacji na terenie powiatu. Dane statystycznie w formie załączników zamieszczono poniżej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Justyna Zdyb
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2013-10-23
Data ostatniej zmiany:
2013-10-23

umowa dzierżawy G.II.6845.27.2011P z 10.08.2011 r. między Powiatem Opatowskim a ,, TWOJE ZDROWIE" - LEKARZE SPECJALIŚCI sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Anita Tutak - Skórska
Informację wprowadził:
Krzysztof Szpernal
Data wytworzenia:
2012-10-05
Data publikacji:
2012-10-05
Data ostatniej zmiany:
2012-10-05

Wyniki kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 20 września 2012 r.

Zbieranie statystyk

przez komisję powołaną zarządzeniem Nr 33.2012 Starosty Opatowskiego z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli postepowania z odpadami medycznymi przez "Twoje Zdrowie" - Lekarze Specjaliści sp. z o.o.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Stanisław Olszański
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2012-09-21
Data ostatniej zmiany:
2012-09-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-20 15:34:29, zmian dokonał(a): Justyna Zdyb

WCAG 2.0 (Level AA)