Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Informator o uprawnieniach wyborczych

Zbieranie statystyk

realizując prośbę Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu "Pełnosprawny wyborca" został opracowany informator, którego celem jest rozpowszechnienie informacji o uprawnieniach w głosowaniu osób starszych i z niepełnosprawnościami (takich, jak głosowanie przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne, za pomocą nakładki w alfabecie Braille'a).

Informator został przygotowany także w wersji uproszczonej, przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz w Polskim Języku Migowym dla osób z niepełnosprawnością słuchową:

http://www.pelnosprawnywyborca.firr.org.pl/?p=78

Szczegółowe informacje odnośnie możliwości współpracy i działań w ramach projektu można uzyskać, dzwoniąc na naszą infolinię (12) 350 64 24 lub pisząc na adres pelnosprawnywyborca@firr.org.pl.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2014-11-06
Data publikacji:
2014-11-06
Data ostatniej zmiany:
2014-11-28

Serwis informacyjny PKW

Zbieranie statystyk

Na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej został uruchomiony serwis informacyjny (link do strony kliknij tutaj).

Na portalu tym udostępnione są wszelkie aktualności wyborcze wraz z wzorami dokumentów i wytycznych obowiązujących w wyborach samorządowych w 2014 r.

Uruchomiono również portal Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach obejmujący m.in komunikaty komisarzy wyborczych, czy wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach II w związku z wyborami samorządowymi (link do strony kliknij tutaj).

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2014-09-05
Data publikacji:
2014-09-05
Data ostatniej zmiany:
2014-09-05

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego

Zbieranie statystyk

z dnia 4 września 2014 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opatowie w wyborach do rady Powiatu w Opatowie, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Milena Gatkowska
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2014-09-04
Data publikacji:
2014-09-05
Data ostatniej zmiany:
2014-09-05

Okręgi wyborcze Powiatu Opatowskiego

Zbieranie statystyk
Przeprowadzona analiza wymogów ustawowych w oparciu o dane otrzymane w meldunku kwartalnym wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. (stan ludności 55.281 mieszkańców) wykazała, że w istniejących okręgach wyborczych, liczba radnych wynosi 17. Powyższe zgodnie z art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zostało potwierdzone w zarządzeniu Nr 10/2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ustalania liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Zmiana liczby ludności powiatu w stosunku do roku 2010, przy wyliczeniu jednolitej normy przedstawicielstwa nie powoduje zmian liczby mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych. W związku z powyższym, nie zachodzą przesłanki umożliwiające dokonania zmian w granicach okręgów wyborczych, przy jednoczesnej zgodności liczby wybieranych radnych w kadencji 2010-2014 oraz 2014-2018, zaistniała sytuacja nie wymaga od rady podejmowania uchwał, w tym zakresie.
Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2014-02-24
Data publikacji:
2014-02-24
Data ostatniej zmiany:
2014-02-24

Zarządzenie Nr 10/2014 Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-02-24
Data ostatniej zmiany:
2014-02-24

Wyjaśnienie PKW (ZPOW-871-6/11)

Zbieranie statystyk
z dnia 24 listopada 2011 r. dotyczące przeprowadzania referendów lokalnych

(ZPOW-871-6/11)
Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewa Masternak (ewamas)
Data wytworzenia:
2011-11-29
Data publikacji:
2011-11-29
Data ostatniej zmiany:
2011-11-29

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Opatowskiego

dot. Okręgu Wyborczego nr 1, wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Wróblewskiego, wybranego z listy Nr 12 - Komitet Wyborczy Opatowskie Stowarzyszenie Wyborców "Region Świętokrzyski", wskutek pisemnego zrzeczenia sie mandatu oraz w miejsce wygasłego mandatu radną została Monika Domagała kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Aneta Radosz
Informację wprowadził:
Aneta Radosz
Data wytworzenia:
2011-04-01
Data publikacji:
2011-04-01
Data ostatniej zmiany:
2011-04-01

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Opatowskiego

dot. Okręgu Wyborczego nr 3, wygaśnięcia mandatu radnego Leszka Jana Walczyka, wybranego z listy Nr 1 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, wskutek wyboru na wójta oraz w miejsce wygasłego mandatu radną została Jolanta Magierowska kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Aneta Radosz
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-03-01
Data ostatniej zmiany:
2011-03-01

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

Zbieranie statystyk

z dnia 23 listopada 2010 r.

o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Aneta Radosz
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-11-24
Data ostatniej zmiany:
2010-11-24

Informacje o wynikach do rady powiatu

Zbieranie statystyk

Okręg Nr 3 (Wojciechowice, Ożarów, Tarłów)

Statystyka okręgu Nr Powiat Opatowski

Okręg

Nazwa rady

Liczba

wyborców

mandatów

komitetów które zarejestrowały listy

kandydatów ze wszystkich list

3

Rada Powiatu w Opatowie

17512

6

6

58

Wyniki głosowania dla okręgu

Liczba

uprawnionych

kart wydanych

głosów oddanych

Frekwencja

głosów ważnych

% głosów ważnych

17512

5288

5283

57.26%

4745

89.82%

Źródło: strona internetowa PKW http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/000000.html

wyniki głosowania

Informacje o wynikach do rady powiatu

Zbieranie statystyk

Okręg Nr 2 (Lipnik, Baćkowice, Iwaniska)

Statystyka okręgu Nr 2 Powiat Opatowski

Okręg

Nazwa rady

Liczba

wyborców

mandatów

komitetów które zarejestrowały listy

kandydatów ze wszystkich list

2

Rada Powiatu w Opatowie

14586

6

6

50

Wyniki głosowania dla okręgu

Liczba

uprawnionych

kart wydanych

głosów oddanych

Frekwencja

głosów ważnych

% głosów ważnych

14586

8535

8526

58.45%

7744

90.83%

Źródło: strona internetowa PKW http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/000000.html

wyniki głosowania

Informacje o wynikach do rady powiatu

Zbieranie statystyk

Okręg Nr 1 (Sadowie, Opatów)

Statystyka okręgu Nr 1 Powiat Opatowski

Okręg

Nazwa rady

Liczba

wyborców

mandatów

komitetów które zarejestrowały listy

kandydatów ze wszystkich list

1

Rada Powiatu w Opatowie

13835

5

5

49

Wyniki głosowania dla okręgu

Liczba

uprawnionych

kart wydanych

głosów oddanych

Frekwencja

głosów ważnych

% głosów ważnych

13835

7409

7407

60.35%

6790

91.67%

Źródło: strona internetowa PKW http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/000000.html

wyniki głosowania

Wybory samorządowe 2010 - protokoły, zestawienia

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Powiatowa Komisja Wyborcza
Informację wprowadził:
Krzysztof Szpernal
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-11-22
Data ostatniej zmiany:
2010-11-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-20 18:13:03, zmian dokonał(a): Anita Tutak - Skórska

WCAG 2.0 (Level AA)