Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Służba BHP

Zbieranie statystyk

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

siedziba: budynek Starostwa,

tel. (015) 868-47-00
fax. (015) 868-47-21

pracami służby bhp kieruje: Jarosław Dąbrowski

 

zadania komórki


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-23 15:31:28, zmian dokonał(a): Anita Tutak - Skórska

WCAG 2.0 (Level AA)