Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Publicznie dostępny wykaz danych

Karty typu A
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karta typu A:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=8850&type=A

 

Karty typu B
Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne

Karta typu B:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=8850&type=B

Karty typu C
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karta typu C:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=8850&type=C

Karty typu D
Polityki, strategie, plany lub programy

Karta typu D:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=8850&type=D

Karty typu E
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Karta typu E:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=8850&type=E


Karty typu F
Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii

Karta typu F:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=8850&type=F

Karty typu G
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karta typu G:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=8850&type=G

Karty typu H
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karta typu H:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=8850&type=H

Karty typu I
Inne dokumenty

Karta typu I:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=8850&type=I

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Wyszukiwanie kart w Wykazie:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=8850

 

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Krzysztof Szpernal
Informację wprowadził:
Krzysztof Szpernal
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2007-01-09
Data ostatniej zmiany:
2007-01-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-30 10:23:13, zmian dokonał(a): Ewa Masternak

WCAG 2.0 (Level AA)