Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego znak: R.OŚ.I.6341.15.2017 z dnia 17.05.2017r.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego znak: R.OŚ.I.6341.15.2017 z dnia 17.05.2017r. o udzieleniu Zarządowi Dróg Powiatowych w Starachowicach, ul. Ostrowiecka 15; 27-200 Starachowice, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi w ramach planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki – Ambrożów w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki – Ambrożów”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Alicja Kirpluk
Informację wprowadził:
Rajmund Bańcer
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-17
Data ostatniej zmiany:
2017-05-17

decyzja Starosty Opatowskiego

Zbieranie statystyk

decyzja Starosty Opatowskiego w sprawie ustalenia mienia gromadzkiego w Tomaszowie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Katarzyna Hatała
Informację wprowadził:
Katarzyna Hatała
Data wytworzenia:
2017-05-10
Data publikacji:
2017-05-10
Data ostatniej zmiany:
2017-05-10

zawiadomienie

Zbieranie statystyk

zawiadomienie ws. scalenia Czekarzewice I

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Mirosław Roszczypała
Informację wprowadził:
Katarzyna Hatała
Data wytworzenia:
2017-05-05
Data publikacji:
2017-05-10
Data ostatniej zmiany:
2017-05-10

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 451 w Maksymowie gmina Tarłów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Paweł Sałapa
Informację wprowadził:
Rajmund Bańcer
Data wytworzenia:
2017-05-09
Data publikacji:
2017-05-09
Data ostatniej zmiany:
2017-05-09

Decyzja Nr B.I.6740.2.13.2014.Oż

Zbieranie statystyk

Starosty Opatowskiego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Wioletta Zakrzewska
Informację wprowadził:
Wioletta Zakrzewska
Data wytworzenia:
2015-01-05
Data publikacji:
2015-01-05
Data ostatniej zmiany:
2015-01-05

Obwieszczenie - B.I.6740.2.13.2014.Oż

Zbieranie statystyk

Starosty Opatowskiego

z dnia 17 grudnia 2014 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę szybu windowego w budynku nr 011/1/01 Domu Pomocy Społecznej w Sobowie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Wioletta Zakrzewska
Informację wprowadził:
Justyna Zdyb
Data wytworzenia:
2014-12-17
Data publikacji:
2014-12-17
Data ostatniej zmiany:
2014-12-17

Obwieszczenie B.I.6740.2.3.2014.Iw

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Iwaniska gmina Iwaniska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Janina Szczepanowska
Informację wprowadził:
Rajmund Bańcer
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-04-24
Data ostatniej zmiany:
2014-04-24

Obwieszczenie B.I.6740.2.4.2014Oż

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego w Opatowie o zatwierdzeniu Projektu budowlanego i udzieleniu dla Gminy Ożarów pozwolenia na inwestycję pod nazwą „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa II etap”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Wioletta Zakrzewska
Informację wprowadził:
Rajmund Bańcer
Data wytworzenia:
2014-04-17
Data publikacji:
2014-04-17
Data ostatniej zmiany:
2014-04-24

Wystąpienie pokontrolne - maj 2013

Zbieranie statystyk
Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Kielcach z przebiegu procesu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie w okresie od 1 stycznia 2011 r. do czasu zakończenia kontroli oraz okres wcześniejszy, w przypadkach ustalenia stanu faktycznego w zakresie mającym bezpośredni związek z badanymi zagadnieniami.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Anita Tutak - Skórska
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2013-06-03
Data publikacji:
2013-06-03
Data ostatniej zmiany:
2013-06-03

Obwieszczenie B.I.6740.2.4.2013.Op

Zbieranie statystyk
Starosty Opatowskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego dla Gminy Opatów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Anna Kiszka
Informację wprowadził:
Anna Kiszka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2013-04-30
Data ostatniej zmiany:
2013-04-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-05-20 17:33:18, zmian dokonał(a): Anita Tutak - Skórska

WCAG 2.0 (Level AA)