Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

XXXVI SESJA RADY POWIATU W OPATOWIE - 23 sierpnia 2017 r. godz. 14:00

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Justyna Zdyb
Informację wprowadził:
Justyna Zdyb
Data wytworzenia:
2017-08-16
Data publikacji:
2017-08-16
Data ostatniej zmiany:
2017-08-16

Zawiadomienie o okazaniu granic działek - Iwaniska

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
WIZURA- Ewelina Mirecka
Informację wprowadził:
Paweł Sałapa
Data wytworzenia:
2017-08-14
Data publikacji:
2017-08-14
Data ostatniej zmiany:
2017-08-14

Zawiadomienie Starosty Opatowskiego

Zbieranie statystyk

ROŚ.I.6341.24.2017 z dnia 08.08.2017r.

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia AUSTRIA JUICE  Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 31; 22-100 Chełm pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu Zakładu Lipnik, Gołębiów 29, 27-540 Lipnik do cieku Dębianka (cieku Gać) za pomocą wylotu Ø400mm o współrzędnych geograficznych N: 50ᵒ43’13,63” E: 21ᵒ32’4,57".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Alicja Kirpluk
Informację wprowadził:
Alicja Kirpluk
Data wytworzenia:
2017-08-10
Data publikacji:
2017-08-10
Data ostatniej zmiany:
2017-08-10

zawiadomienie

Zbieranie statystyk

zawiadomienie o przedłużeniu terminu ws. scalenia gruntów na terenie Czekarzewic I, gm. Tarłów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Mirosław Roszczypała
Informację wprowadził:
Katarzyna Hatała
Data wytworzenia:
2017-07-27
Data publikacji:
2017-08-01
Data ostatniej zmiany:
2017-08-01

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach sygn. akt VIII Ns 348/17

Zbieranie statystyk

o złożeniu do depozytu sądowego kwoty pieniężnej tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości oznaczonej Nr 716/3 położonej w miejscowości Maruszów gm. Ożarów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Rajmund Bańcer
Informację wprowadził:
Rajmund Bańcer
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-07-24
Data ostatniej zmiany:
2017-07-24

Ogłoszenie Starosty Opatowskiego

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o pierwszych prztergach ustnych niegraniczonych na dzierżawę pietnastu nieruchmości Skarbu Państwa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Łukasz Ścibisz
Informację wprowadził:
Karol Adamski
Data wytworzenia:
2017-07-21
Data publikacji:
2017-07-21
Data ostatniej zmiany:
2017-07-21

Decyzja Nr B.I.6740.2.13.2014.Oż

Zbieranie statystyk

Starosty Opatowskiego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Wioletta Zakrzewska
Informację wprowadził:
Wioletta Zakrzewska
Data wytworzenia:
2015-01-05
Data publikacji:
2015-01-05
Data ostatniej zmiany:
2015-01-05

Obwieszczenie - B.I.6740.2.13.2014.Oż

Zbieranie statystyk

Starosty Opatowskiego

z dnia 17 grudnia2014 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydaniapozwolenia na przebudowę szybu windowego w budynku nr 011/1/01 Domu Pomocy Społecznej w Sobowie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Wioletta Zakrzewska
Informację wprowadził:
Justyna Zdyb
Data wytworzenia:
2014-12-17
Data publikacji:
2014-12-17
Data ostatniej zmiany:
2014-12-17

Obwieszczenie B.I.6740.2.3.2014.Iw

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Iwaniska gmina Iwaniska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Janina Szczepanowska
Informację wprowadził:
Rajmund Bańcer
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-04-24
Data ostatniej zmiany:
2014-04-24

Obwieszczenie B.I.6740.2.4.2014Oż

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego w Opatowie ozatwierdzeniu Projektu budowlanego i udzieleniu dla Gminy Ożarów pozwolenia nainwestycję pod nazwą „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa II etap”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Wioletta Zakrzewska
Informację wprowadził:
Rajmund Bańcer
Data wytworzenia:
2014-04-17
Data publikacji:
2014-04-17
Data ostatniej zmiany:
2014-04-24

Wystąpienie pokontrolne - maj 2013

Zbieranie statystyk
Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Kielcach z przebiegu procesu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie w okresie od 1 stycznia 2011 r. do czasu zakończenia kontroli oraz okres wcześniejszy, w przypadkach ustalenia stanu faktycznego w zakresie mającym bezpośredni związek z badanymi zagadnieniami.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Anita Tutak - Skórska
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2013-06-03
Data publikacji:
2013-06-03
Data ostatniej zmiany:
2013-06-03

Obwieszczenie B.I.6740.2.4.2013.Op

Zbieranie statystyk
Starosty Opatowskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego dla Gminy Opatów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Anna Kiszka
Informację wprowadził:
Anna Kiszka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2013-04-30
Data ostatniej zmiany:
2013-04-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-08-18 13:49:28, zmian dokonał(a): Anita Tutak - Skórska

WCAG 2.0 (Level AA)