Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Informacja - ROŚ.II.605.18.2017

Zbieranie statystyk

Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej nt. aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Alicja Kirpluk
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-03-23
Data ostatniej zmiany:
2017-03-23

Zawiadomienie - znak: R.OŚ.I.6341.8.2017 z dnia 20.03.2017r.

Zbieranie statystyk

Starosty Opatowskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72; 25-602 Kielce, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, w ramach planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd – Koprzywnica (od miejscowości Ujazd w km ok. 3+640 do granicy gminy Iwaniska  km ok. 7+027)”.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Alicja Kirpluk
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-03-20
Data ostatniej zmiany:
2017-03-20

decyzja Starosty Opatowskiego

Zbieranie statystyk

decyzja Starosty Opatowskiego w sprawie ustalenia mienia gromadzkiego w Czernikowie Opatowskim

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Katarzyna Hatała
Informację wprowadził:
Katarzyna Hatała
Data wytworzenia:
2017-03-16
Data publikacji:
2017-03-16
Data ostatniej zmiany:
2017-03-16

Zawiadomienie o okazaniu granic działek - Kujawy

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Wolbromskie Biuro Geodezyjne
Informację wprowadził:
Paweł Sałapa
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-03-15
Data ostatniej zmiany:
2017-03-15

OGŁOSZENIE KONKURSU

Zbieranie statystyk

na opracowanie koncepcji zagospodarowania, wyposażenia i stałych ekspozycji oraz zaprezentowania produktu turystycznego pn. "Podziemna Trasa Turystyczna w Opatowie"

 

Starosta Opatowski Bogusław Włodarczyk oraz Powiatowe Centrum Kultury, Turytyki i Rekreacji w Opatowie, zapraszają do udziału w Konkursie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny zawierać m.in. dane autora, które można:

1) wysyłać na adres e-mail: pcktir@opatow.pl;

2) złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów (budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie, parter, pokój nr 2);

3) przesłać na adres Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, z dopiskiem na kopercie „Oferta Konkursowa”.

 

Prace można przesyłać do dnia 5 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00. Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Centrum  www.pcktir.opatow.pl, do dnia 10 kwietnia 2017 r.

 

Organizator zapewnia nagrody finansowe:

1) za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie: 30.000 zł;

2) za zajęcie drugiego miejsca w konkursie: 15.000 zł;

3) za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie: 5.000 zł;

4) za zajęcie czwartego miejsca w konkursie: 5.000 zł.

 

Serdecznie zapraszamy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Mariusz Szwajkowski
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2017-03-10
Data publikacji:
2017-03-10
Data ostatniej zmiany:
2017-03-10

Decyzja Nr B.I.6740.2.13.2014.Oż

Zbieranie statystyk

Starosty Opatowskiego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Wioletta Zakrzewska
Informację wprowadził:
Wioletta Zakrzewska
Data wytworzenia:
2015-01-05
Data publikacji:
2015-01-05
Data ostatniej zmiany:
2015-01-05

Obwieszczenie - B.I.6740.2.13.2014.Oż

Zbieranie statystyk

Starosty Opatowskiego

z dnia 17 grudnia2014 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydaniapozwolenia na przebudowę szybu windowego w budynku nr 011/1/01 Domu Pomocy Społecznej w Sobowie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Wioletta Zakrzewska
Informację wprowadził:
Justyna Zdyb
Data wytworzenia:
2014-12-17
Data publikacji:
2014-12-17
Data ostatniej zmiany:
2014-12-17

Obwieszczenie B.I.6740.2.3.2014.Iw

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Iwaniska gmina Iwaniska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Janina Szczepanowska
Informację wprowadził:
Rajmund Bańcer
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-04-24
Data ostatniej zmiany:
2014-04-24

Obwieszczenie B.I.6740.2.4.2014Oż

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego w Opatowie ozatwierdzeniu Projektu budowlanego i udzieleniu dla Gminy Ożarów pozwolenia nainwestycję pod nazwą „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa II etap”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Wioletta Zakrzewska
Informację wprowadził:
Rajmund Bańcer
Data wytworzenia:
2014-04-17
Data publikacji:
2014-04-17
Data ostatniej zmiany:
2014-04-24

Wystąpienie pokontrolne - maj 2013

Zbieranie statystyk
Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Kielcach z przebiegu procesu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie w okresie od 1 stycznia 2011 r. do czasu zakończenia kontroli oraz okres wcześniejszy, w przypadkach ustalenia stanu faktycznego w zakresie mającym bezpośredni związek z badanymi zagadnieniami.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Anita Tutak - Skórska
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2013-06-03
Data publikacji:
2013-06-03
Data ostatniej zmiany:
2013-06-03

Obwieszczenie B.I.6740.2.4.2013.Op

Zbieranie statystyk
Starosty Opatowskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego dla Gminy Opatów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Anna Kiszka
Informację wprowadził:
Anna Kiszka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2013-04-30
Data ostatniej zmiany:
2013-04-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-03-23 14:03:25, zmian dokonał(a): Katarzyna Łuba

WCAG 2.0 (Level AA)