Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Zawiadomienie Starosty Opatowskiego znak: R.OŚ.I.6341.15.2017 z dnia 21.04.2017r.

Zbieranie statystyk

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Starachowicach, ul. Ostrowiecka 15; 27-200 Starachowice, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi w ramach planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki – Ambrożów w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki – Ambrożów”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Alicja Kirpluk
Informację wprowadził:
Rajmund Bańcer
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-21
Data ostatniej zmiany:
2017-04-21

zawiadomienie

Zbieranie statystyk

zawiadomienie ws. scalenia gruntów na terenie Czekarzewic I, gm. Tarłów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Mirosław Roszczypała
Informację wprowadził:
Katarzyna Hatała
Data wytworzenia:
2017-04-19
Data publikacji:
2017-04-20
Data ostatniej zmiany:
2017-04-20

decyzja Starosty Opatowskiego

Zbieranie statystyk

decyzja Starosty Opatowskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z dz. 1227/1 w Nieskurzowie Starym

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Katarzyna Hatała
Informację wprowadził:
Katarzyna Hatała
Data wytworzenia:
2017-04-18
Data publikacji:
2017-04-19
Data ostatniej zmiany:
2017-04-19

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego - R.OŚ.I.6341.8.2017

Zbieranie statystyk

z dnia 12.04.2017r.

o udzieleniu Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72; 25-602 Kielce, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, w ramach planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd – Koprzywnica (od miejscowości Ujazd w km ok. 3+640 do granicy gminy Iwaniska  km ok. 7+027)”.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Alicja Kirpluk
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-12
Data ostatniej zmiany:
2017-04-12

ogłoszenie Starosty Opatowskiego

Zbieranie statystyk

ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako dz. nr 53/2 w Tominach, gm. Ożarów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Katarzyna Hatała
Informację wprowadził:
Katarzyna Hatała
Data wytworzenia:
2017-03-30
Data publikacji:
2017-03-31
Data ostatniej zmiany:
2017-03-31

ogłoszenie Starosty Opatowskiego

Zbieranie statystyk

ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako dz. nr 1/4 we Wlonicach, gm. Wojciechowice

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Katarzyna Hatała
Informację wprowadził:
Katarzyna Hatała
Data wytworzenia:
2017-03-30
Data publikacji:
2017-03-31
Data ostatniej zmiany:
2017-03-31

ogłoszenie Starosty Opatowskiego

Zbieranie statystyk

ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako dz. nr 236/5 w Zawadzie, gm. Ożarów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Katarzyna Hatała
Informację wprowadził:
Katarzyna Hatała
Data wytworzenia:
2017-03-30
Data publikacji:
2017-03-31
Data ostatniej zmiany:
2017-03-31

ogłoszenie Starosty Opatowskiego

Zbieranie statystyk

ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako dz. nr 341/2 w Zawadzie, gm. Ożarów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Katarzyna Hatała
Informację wprowadził:
Katarzyna Hatała
Data wytworzenia:
2017-03-30
Data publikacji:
2017-03-31
Data ostatniej zmiany:
2017-03-31

ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach

Zbieranie statystyk

ogłoszenie ws. odszkodowania za przejęcie nieruchomości

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Katarzyna Hatała
Informację wprowadził:
Katarzyna Hatała
Data wytworzenia:
2017-03-23
Data publikacji:
2017-03-29
Data ostatniej zmiany:
2017-03-29

ogłoszenie Starosty Opatowskiego

Zbieranie statystyk

ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako dz. nr 11 w Stróży, gm. Ożarów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Katarzyna Hatała
Informację wprowadził:
Katarzyna Hatała
Data wytworzenia:
2017-03-21
Data publikacji:
2017-03-27
Data ostatniej zmiany:
2017-03-27

Decyzja Nr B.I.6740.2.13.2014.Oż

Zbieranie statystyk

Starosty Opatowskiego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Wioletta Zakrzewska
Informację wprowadził:
Wioletta Zakrzewska
Data wytworzenia:
2015-01-05
Data publikacji:
2015-01-05
Data ostatniej zmiany:
2015-01-05

Obwieszczenie - B.I.6740.2.13.2014.Oż

Zbieranie statystyk

Starosty Opatowskiego

z dnia 17 grudnia2014 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydaniapozwolenia na przebudowę szybu windowego w budynku nr 011/1/01 Domu Pomocy Społecznej w Sobowie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Wioletta Zakrzewska
Informację wprowadził:
Justyna Zdyb
Data wytworzenia:
2014-12-17
Data publikacji:
2014-12-17
Data ostatniej zmiany:
2014-12-17

Obwieszczenie B.I.6740.2.3.2014.Iw

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Iwaniska gmina Iwaniska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Janina Szczepanowska
Informację wprowadził:
Rajmund Bańcer
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-04-24
Data ostatniej zmiany:
2014-04-24

Obwieszczenie B.I.6740.2.4.2014Oż

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego w Opatowie ozatwierdzeniu Projektu budowlanego i udzieleniu dla Gminy Ożarów pozwolenia nainwestycję pod nazwą „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa II etap”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Wioletta Zakrzewska
Informację wprowadził:
Rajmund Bańcer
Data wytworzenia:
2014-04-17
Data publikacji:
2014-04-17
Data ostatniej zmiany:
2014-04-24

Wystąpienie pokontrolne - maj 2013

Zbieranie statystyk
Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Kielcach z przebiegu procesu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie w okresie od 1 stycznia 2011 r. do czasu zakończenia kontroli oraz okres wcześniejszy, w przypadkach ustalenia stanu faktycznego w zakresie mającym bezpośredni związek z badanymi zagadnieniami.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Anita Tutak - Skórska
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2013-06-03
Data publikacji:
2013-06-03
Data ostatniej zmiany:
2013-06-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-04-21 12:18:41, zmian dokonał(a): Monika Kostępska

WCAG 2.0 (Level AA)