Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

decyzja Starosty Opatowskiego

Zbieranie statystyk

decyzja Starosty Opatowskiego w sprawie ustalenia mienia gromadzkiego w Tominach

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Katarzyna Hatała
Informację wprowadził:
Katarzyna Hatała
Data wytworzenia:
2019-03-11
Data publikacji:
2019-03-18
Data ostatniej zmiany:
2019-03-18

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa w posiadaniu samoistnym przeznaczonych do wydzierżawienia

Zbieranie statystyk

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa w posiadaniu samoistnym przeznaczonych do wydzierżawienia w 2019 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Katarzyna Hatała
Informację wprowadził:
Katarzyna Hatała
Data wytworzenia:
2019-03-06
Data publikacji:
2019-03-18
Data ostatniej zmiany:
2019-03-18

Informacja o przyjmowaniu interesantów w Ożarowie przez członków Zarządu Powiatu w Opatowie, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczych Rady

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Opatowskiego
Informację wprowadził:
Michał Leszczyński
Data wytworzenia:
2019-02-21
Data publikacji:
2019-02-21
Data ostatniej zmiany:
2019-02-21

Obwieszczenie Wojewody Świetokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świetokrzyskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Kinga Mendrykowska
Informację wprowadził:
Kinga Mendrykowska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-18
Data ostatniej zmiany:
2019-01-18

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV

Zbieranie statystyk

z dnia 4 lipca 2018 r.

o nieobsadzeniu mandatu radnego Rady Powiatu w Opatowie w okręgu wyborczym nr 1

Realizując prośbę Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach (pismo z dnia 04.07.2018 r., znak DKC-7254-8/18) w załączniku dostępnym do pobrania poniżej podaje się treść obwieszczenia.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-06
Data ostatniej zmiany:
2018-07-06

Uchwała Nr XLVI.22.2018 Rady Powiatu w Opatowie w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału powiatu opatowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Opatowie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Justyna Zdyb
Informację wprowadził:
Justyna Zdyb
Data wytworzenia:
2018-05-21
Data publikacji:
2018-05-21
Data ostatniej zmiany:
2018-05-21

Zarządzenie Nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 14 lutego 2018 r. pod poz. 716, zgodnie z treścią którego liczba radnych wybieranych do Rady Powiatu w Opatowie wynosi 17.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2018-03-07
Data publikacji:
2018-03-07
Data ostatniej zmiany:
2018-03-07

Stanowisko Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie bodowy obwodnicy Opatowa

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Justyna Zdyb
Informację wprowadził:
Justyna Zdyb
Data wytworzenia:
2018-03-02
Data publikacji:
2018-03-02
Data ostatniej zmiany:
2018-03-02

Zapytanie ofertowe świadczenie usług

Zbieranie statystyk

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług na rzecz Powiatu Opatowskiego, jednostek organizacyjnych powiatu, osób prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej wynikających w szczególności z niżej wymienionych przepisów:

  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.),
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.),
  • pozostałych aktów wykonawczych z zakresu bhp.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Dorota Kamińska
Informację wprowadził:
Karol Adamski
Data wytworzenia:
2018-02-12
Data publikacji:
2018-02-12
Data ostatniej zmiany:
2018-02-28

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Kinga Mendrykowska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-15
Data ostatniej zmiany:
2018-01-15

Ogłoszenie Starosty Opatowskiego

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o pierwszych prztergach ustnych niegraniczonych na dzierżawę pietnastu nieruchmości Skarbu Państwa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Łukasz Ścibisz
Informację wprowadził:
Karol Adamski
Data wytworzenia:
2017-07-21
Data publikacji:
2017-07-21
Data ostatniej zmiany:
2017-07-21

Decyzja Nr B.I.6740.2.13.2014.Oż

Zbieranie statystyk

Starosty Opatowskiego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Wioletta Zakrzewska
Informację wprowadził:
Wioletta Zakrzewska
Data wytworzenia:
2015-01-05
Data publikacji:
2015-01-05
Data ostatniej zmiany:
2015-01-05

Obwieszczenie - B.I.6740.2.13.2014.Oż

Zbieranie statystyk

Starosty Opatowskiego

z dnia 17 grudnia2014 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydaniapozwolenia na przebudowę szybu windowego w budynku nr 011/1/01 Domu Pomocy Społecznej w Sobowie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Wioletta Zakrzewska
Informację wprowadził:
Justyna Zdyb
Data wytworzenia:
2014-12-17
Data publikacji:
2014-12-17
Data ostatniej zmiany:
2014-12-17

Obwieszczenie B.I.6740.2.3.2014.Iw

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Iwaniska gmina Iwaniska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Janina Szczepanowska
Informację wprowadził:
Rajmund Bańcer
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-04-24
Data ostatniej zmiany:
2014-04-24

Obwieszczenie B.I.6740.2.4.2014Oż

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego w Opatowie ozatwierdzeniu Projektu budowlanego i udzieleniu dla Gminy Ożarów pozwolenia nainwestycję pod nazwą „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa II etap”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Wioletta Zakrzewska
Informację wprowadził:
Rajmund Bańcer
Data wytworzenia:
2014-04-17
Data publikacji:
2014-04-17
Data ostatniej zmiany:
2014-04-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-25 14:30:48, zmian dokonał(a): Sylwia Zakrzewska

WCAG 2.0 (Level AA)