Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

Zbieranie statystyk

realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

1. Kierownik Wydziału

 • Mirosław Roszczypała – (pokój 214) – (15) 868 47 77 lub 797 994 777

2. Wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji gruntów

 • Charymska Iwona – aktualizacja ewidencji gruntów na terenie gmin Lipnik, Ożarów, Sadowie Tarłów, Wojciechowice – (pokój 120) –(15) 868 47 748 lub 797 994 748
 • Piotrowicz Sebastian – teren gmin Baćkowice i Iwaniska  – (pokój 119) – (15) 868 47 779 lub 797 994 779
 • Rosołowska Aneta – teren Miasta i gminy Opatów   – (pokój 101) – (15) 868 47 50 lub 797 994 750
 • Saracen Elżbieta – teren gmin Lipnik, Tarłów, Wojciechowice   – (pokój 120) – (15) 868 47 748 lub 797 994 748

3. Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

 • Bańcer Rajmund – stanowisko ds.gospodarki nieruchomościami – (pokój 209) –  797 994 801
 • Hatała Katarzyna – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami – (pokój 207) – (15) 8684 778 lub 797 994 778
 • Ścibisz Łukasz- stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami – (pokój 207) – (15) 8684 778  lub 797 994 778

4. Stanowisko ds. uzgodnienia dokumentacji projektowej

 • Zamorska Izabella   – (pokój 206) – (15) 868 47 724 lub 797 994 724

5. Wieloosobowe stanowisko ds. prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

 • Sidor Paweł   – (pokój 202) – (15) 868 47 706 lub 797 994 706
 • .................... – teren gminy .........................................
 • .................... – teren gminy .........................................

 

 

zadania komórki


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-10-22 12:41:30, zmian dokonał(a): Bożena Grzyb

WCAG 2.0 (Level AA)