Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Wydział Organizacji i Nadzoru

Zbieranie statystyk

Sekretarz Powiatu / Kierownik: mgr Ewa Masternak

Zgodnie z zapisem regulaminu Wydziałem Organizacji i Nadzoru kieruje kierownik, przy pomocy kierownika Referatu Administracyjno – Gospodarczego w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych:
mgr Konrad Mendyk

W skład komórki organizacyjnej starostwa wchodzą następujące stanowiska:
sekretarz powiatu / kierownik - Masternak Ewa
15 8684-709
797-994-709
pkw-260600@pkw.gov.pl
kancelaria@opatow.pl

Kierownik Referatu Administracyjno – Gospodarczego - Mendyk Konrad
15 8684-700
797-994-700
ag@opatow.pl

pomoc administracyjna - Seliga Krzysztof
15 8684-700
797-994-700
ag@opatow.pl

kierowca - Molisak Paweł
609 102 008

ds. kadrowych - Kamińska Dorota
15 8684-720
797-994-720
organizacyjny@opatow.pl

ds. obywatelskich i ochrony zdrowia - Mendrykowska Kinga
15 8684-720
797-994-720
organizacyjny2@opatow.pl

ds. obsługi zarządu - Zdyb Justyna
15 8684-707
797-994-707
biuro.rady2@opatow.pl

ds. obsługi rady - Zakrzewska Sylwia
15 8684-707
797-994-707
anna.ziarko@opatow.pl

ds. obsługi sekretariatu - Ziarko Anna, Podsiadło Joanna
15 8684-820
797-994-820
sekretariat@opatow.pl

ds. obsługi archiwum zakładowego - Zygmunt Skórski
15 8684-732
797-994-732
archiwum@opatow.pl

informatyk - Adamski Karol
15 8684-722
797-994-722
k.adamski@opatow.pl

ds. obsługi kancelarii - Grabowska Małgorzata, Słowik Karolina
15 8684-721
797-994-721
m.grabowska@opatow.pl
 

Punkt Obsługi Mieszkańców w Ożarowie
Siedziba: budynek Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów
pomoc administracyjna - Jolanta Magierowska
15 8684-731
797-994-731
asystent@opatow.pl


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-14 09:36:55, zmian dokonał(a): Wioletta Zakrzewska

WCAG 2.0 (Level AA)