Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Przetarg nieograniczony

,,Budowa Punktu Kultury, Rekreacji i Wypoczynku wraz z Informacją Turystyczną przy tzw. Promenadzie w Opatowie, wzdłuż rzeki Opatówki wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Anita Tutak-Skórska
Informację wprowadził:
Anita Tutak - Skórska
Data wytworzenia:
2017-05-20
Data publikacji:
2017-05-20
Data ostatniej zmiany:
2017-05-20

Zawiadomienie o zmianie SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zbieranie statystyk

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego dot. ,,Podnoszenia efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 , Zespole Szkół nr 2 w Opatowie oraz Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Anita Tutak-Sórska
Informację wprowadził:
Anita Tutak - Skórska
Data wytworzenia:
2017-05-19
Data publikacji:
2017-05-19
Data ostatniej zmiany:
2017-05-19

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3

Zbieranie statystyk

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego dot. ,,Podnoszenia efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 , Zespole Szkół nr 2 w Opatowie oraz Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej”

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Anita Tutak-Skórska
Informację wprowadził:
Anita Tutak - Skórska
Data wytworzenia:
2017-05-19
Data publikacji:
2017-05-19
Data ostatniej zmiany:
2017-05-19

Unieważnienie

Zbieranie statystyk

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dot. ,,Budowa Punktu Kultury, Rekreacji i Wypoczynku wraz z Informacją Turystyczną przy tzw. Promenadzie w Opatowie, wzdłuż rzeki Opatówki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Anita Tutak-Skórska
Informację wprowadził:
Anita Tutak - Skórska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-18
Data ostatniej zmiany:
2017-05-18

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2

Zbieranie statystyk

 

WYJAŚNIENIA PECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego dot. ,,Podnoszenia efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 , Zespole Szkół nr 2 w Opatowie oraz Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” – ogłoszenie 502152-N-2017 z dnia 2017-05-05 r. 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Anita Tutak-Skórska
Informację wprowadził:
Anita Tutak - Skórska
Data wytworzenia:
2017-05-17
Data publikacji:
2017-05-17
Data ostatniej zmiany:
2017-05-17

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zbieranie statystyk

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego dot. ,,Podnoszenia efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 , Zespole Szkół nr 2 w Opatowie oraz Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” – ogłoszenie 502152-N-2017 z dnia 2017-05-05 r. 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Anita Tutak-Skórska
Informację wprowadził:
Anita Tutak - Skórska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-16
Data ostatniej zmiany:
2017-05-16

Zawiadomienie o zmianie SIWZ

Zbieranie statystyk

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Podnoszenia efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 , Zespole Szkół nr 2 w Opatowie oraz Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Anita Tutak-Skórska
Informację wprowadził:
Anita Tutak - Skórska
Data wytworzenia:
2017-05-12
Data publikacji:
2017-05-12
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12

WNiosek o przedłużenie terminu związania z ofertą

Zbieranie statystyk

 

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO WSPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

w postępowaniu dot. ,,Budowy Punktu Kultury, Rekreacji i Wypoczynku wraz z Informacją Turystyczną przy tzw. Promenadzie w Opatowie, wzdłuż rzeki Opatówki wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Anita Tutak-Skórska
Informację wprowadził:
Anita Tutak - Skórska
Data wytworzenia:
2017-05-11
Data publikacji:
2017-05-11
Data ostatniej zmiany:
2017-05-11

Uzupełenienia do wyjaśnień

Zbieranie statystyk

Uzupełnienia do wyjaśnień z 10.04.2017 r. - pytanie nr 2 dot.,,Budowy Punktu Kultury, Rekreacji i Wypoczynku wraz z Informacją Turystyczną przy tzw. Promenadzie w Opatowie, wzdłuż rzeki Opatówki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Anita Tutak-Skóska
Informację wprowadził:
Anita Tutak - Skórska
Data wytworzenia:
2017-04-11
Data publikacji:
2017-04-11
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-05-20 17:33:18, zmian dokonał(a): Anita Tutak - Skórska

WCAG 2.0 (Level AA)