Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Wyjasnienia 3

Zbieranie statystyk

dot. ,,Podnoszenia efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” – modernizacja boiska i bieżni.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Anita Tutak-Skórska
Informację wprowadził:
Anita Tutak - Skórska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-08-18
Data ostatniej zmiany:
2017-08-18

Wyjasnienia do SIWZ 2

Zbieranie statystyk

dot. ,,Podnoszenia efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” – modernizacja boiska i bieżni.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Anita Tutak-Skórska
Informację wprowadził:
Anita Tutak - Skórska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-08-17
Data ostatniej zmiany:
2017-08-17

Uzupełenienia do Wyjasnień nr 1

Zbieranie statystyk

dot. ,,Podnoszenia efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” – modernizacja boiska i bieżni.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Anita Tutak-SKóska
Informację wprowadził:
Anita Tutak - Skórska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-08-14
Data ostatniej zmiany:
2017-08-14

Wyjaśnienia do SIWZ 1

Zbieranie statystyk

dot. ,,Podnoszenia efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” – modernizacja boiska i bieżni.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Daniel Kasprowicz
Informację wprowadził:
Anita Tutak - Skórska
Data wytworzenia:
2017-08-11
Data publikacji:
2017-08-11
Data ostatniej zmiany:
2017-08-11

Wyjaśnienia SIWZ 1

Zbieranie statystyk

dot. „Podnoszenia efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” - modernizacja Zespołu szkół nr 2 w Opatowie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Daniel Kasprowicz
Informację wprowadził:
Anita Tutak - Skórska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-08-10
Data ostatniej zmiany:
2017-08-10

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zbieranie statystyk

Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 , Zespole Szkół nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” – modernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie, projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 - "Sprawne usługi publiczne" Działanie 7.4 "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewelina Czub
Informację wprowadził:
Ewelina Czub
Data wytworzenia:
2017-08-07
Data publikacji:
2017-08-07
Data ostatniej zmiany:
2017-08-07

Przetarg nieograniczony - WI-II.272.17.2017

Zbieranie statystyk

Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej”- modernizacja boiska i bieżni, projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 – „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewelina Czub
Informację wprowadził:
Ewelina Czub
Data wytworzenia:
2017-08-07
Data publikacji:
2017-08-07
Data ostatniej zmiany:
2017-08-07

Przetarg nieograniczony - WI-II.272.16.2017

Zbieranie statystyk

Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 , Zespole Szkół nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” – modernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie, projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 - "Sprawne usługi publiczne" Działanie 7.4 "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej" 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewelina Czub
Informację wprowadził:
Ewelina Czub
Data wytworzenia:
2017-08-04
Data publikacji:
2017-08-04
Data ostatniej zmiany:
2017-08-05

Unieważnienie postępowania - WI-II.272.12.2017

Zbieranie statystyk

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. Podnoszenia efektywności kształcenia w  Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej – modernizacja boiska z bieżnią

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewelina Czub
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2017-08-04
Data publikacji:
2017-08-04
Data ostatniej zmiany:
2017-08-04

Informacja z otwarcia ofert

Zbieranie statystyk

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert dot. postępowania Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” - modernizacja budynku szkoły ”. Informacja znajduje się w załączeniu.

UWAGA: Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie Zamawiającego przedmiotowej informacji przekazują Zmawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem do SIWZ tj. do dnia 07.08.2017 r. do godziny 12.00.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewelina Czub
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2017-08-03
Data publikacji:
2017-08-03
Data ostatniej zmiany:
2017-08-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Powiat Opatowski – Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku ogłasza postępowanie na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie

http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/46-dps-opatow

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karol Adamski (admin)
Data wytworzenia:
2017-06-29
Data publikacji:
2017-06-29
Data ostatniej zmiany:
2017-06-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-08-22 09:53:03, zmian dokonał(a): Dorota Kamińska

WCAG 2.0 (Level AA)