Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1605235
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane51043
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne27686
Ikona - strzałka prawaHistoria25165
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach25263
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki65349
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje7315
Ikona - strzałka prawaKomunikaty390128
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia - Wydział Organizacji i Nadzoru15958
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych - Wydział Organizacji i Nadzoru4097
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe w 2018 r.3674
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut20735
Ikona - strzałka prawaRegulamin32253
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu54647
Ikona - strzałka prawaKompetencje27822
Ikona - strzałka prawaPlan pracy13756
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady15353
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu5400
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej5223
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu5093
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna5302
Ikona - strzałka prawaKomisja skarg, wniosków i petycji283
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji14296
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-20021881
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-20061805
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-20101837
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-20141808
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-20182240
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-2023925
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i wnioski285
Ikona - strzałka prawaRok 2019237
Ikona - strzałka prawaTransmisje z sesji6769
Ikona - strzałka prawaStarosta51227
Ikona - strzałka prawaWicestarosta27615
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu34358
Ikona - strzałka prawaKompetencje7183
Ikona - strzałka prawaProtokoły157
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu22441
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu11890
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie powiatu370
Ikona - strzałka prawaza rok 2018585
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu108206
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu108722
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty54704
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych22330
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje8151
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej6088
Ikona - strzałka prawaStatystyki5395
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru32388
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy23671
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki30661
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty2499
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg56719
Ikona - strzałka prawaInformacje3682
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego21379
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem56620
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia6159
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania1921
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury38170
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia43785
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania6706
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska33193
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy6744
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych5777
Ikona - strzałka prawaDruki2148
Ikona - strzałka prawaKomunikaty1396
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu9149
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności41528
Ikona - strzałka prawaInformacje11548
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania4749
Ikona - strzałka prawaDział Prawny18957
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów14047
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP10601
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli15381
Ikona - strzałka prawaZasady udostępniania193
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa27825
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie1730
Ikona - strzałka prawaRODO17465
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie599
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie3115
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne i inne podmioty powiatu785
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie4845
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie4322
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie3880
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie3600
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach5073
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka4656
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie5110
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach3944
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie4753
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku4699
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie4754
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie4037
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie4625
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe582
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie3793
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym4093
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty1428
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie4195
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie4418
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie4512
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie5043
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie4401
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom „Senior +” w Stodołach – Koloniach1127
Ikona - strzałka prawaKlub "Senior +" w Ożarowie501
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zakład Transportu w Opatowie1947
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe214
Ikona - strzałka prawaInformacje347
Ikona - strzałka prawaRozkłady jazdy1194
Ikona - strzałka prawaSzpital Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie322
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie349
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji21817
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej15600
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego24203
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny19114
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny25446
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 201412322
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu4335
Ikona - strzałka prawaRadni5543
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu7797
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych9790
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa6317
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty6083
Ikona - strzałka prawaRok 20159428
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3063
Ikona - strzałka prawaRadni3955
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu4497
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych7824
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa5287
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5856
Ikona - strzałka prawaRok 20169151
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2704
Ikona - strzałka prawaRadni3762
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3934
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5952
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4971
Ikona - strzałka prawaRok 201712401
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2477
Ikona - strzałka prawaRadni4118
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3786
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5457
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4300
Ikona - strzałka prawaRok 20188309
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1993
Ikona - strzałka prawaRadni3277
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2337
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych3755
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3321
Ikona - strzałka prawaRok 20195046
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu967
Ikona - strzałka prawaRadni1534
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu1415
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych2483
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2131
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne1770
Ikona - strzałka prawaPrzetargi19173
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty17939
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne2857
Ikona - strzałka prawaBudżet powiatu2852
Ikona - strzałka prawaBudżet 20191334
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany786
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa307
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu332
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie285
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe219
Ikona - strzałka prawaBudżet 20183429
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany1979
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1081
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu1518
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie1041
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe326
Ikona - strzałka prawaBudżet 20174936
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3400
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1761
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu2379
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie1649
Ikona - strzałka prawaBudżet 20165449
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4328
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2135
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2796
Ikona - strzałka prawaOpinie2063
Ikona - strzałka prawaBudżet 20156347
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4797
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2999
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3615
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2626
Ikona - strzałka prawaBudżet 20147182
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5491
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3306
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu4261
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2848
Ikona - strzałka prawaBudżet 20138031
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5254
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3628
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu4701
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO3111
Ikona - strzałka prawaBudżet 20127653
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany6922
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3554
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3427
Ikona - strzałka prawaBudżet 201112067
Ikona - strzałka prawaBudżet 201011976
Ikona - strzałka prawaBudżet 200912220
Ikona - strzałka prawaBudżet 200814971
Ikona - strzałka prawaBudżet 200715945
Ikona - strzałka prawaBudżet 200621702
Ikona - strzałka prawaBudżet 200523046
Ikona - strzałka prawaBudżet 200415010
Ikona - strzałka prawaBudżet 200312997
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa9278
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała5006
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane14878
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego24936
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego17954
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze213210
Ikona - strzałka prawaKontrole
Ikona - strzałka prawa- własne2106
Ikona - strzałka prawa- zewnętrzne w starostwie2791
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice28010
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska28392
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik30211
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów46826
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów27859
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie20276
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów45757
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice24188
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu12793
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian24322
Ikona - strzałka prawaArchiwum16379
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego12457
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów12090
Ikona - strzałka prawaAdministracja4
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi11644

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-10-14 12:43:50, zmian dokonał(a): Rajmund Bańcer

WCAG 2.0 (Level AA)