Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1205394
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane46511
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne25616
Ikona - strzałka prawaHistoria23226
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach23280
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki62375
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje6520
Ikona - strzałka prawaKomunikaty252829
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia - Wydział Organizacji i Nadzoru10602
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych - Wydział Organizacji i Nadzoru2118
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut18185
Ikona - strzałka prawaRegulamin28161
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu45801
Ikona - strzałka prawaKompetencje23816
Ikona - strzałka prawaPlan pracy10919
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady12889
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu3561
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej3470
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu3436
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna3492
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji10207
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-2002715
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-2006722
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-2010720
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-2014709
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-2018859
Ikona - strzałka prawaStarosta43352
Ikona - strzałka prawaWicestarosta23776
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu29295
Ikona - strzałka prawaKompetencje6245
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu19339
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu8819
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu90169
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu84210
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty40411
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych19661
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje3721
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej2985
Ikona - strzałka prawaStatystyki2761
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru28462
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy20321
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki26541
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty502
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg51353
Ikona - strzałka prawaInformacje2161
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego18600
Ikona - strzałka prawaWydział Promocji i Rozwoju Powiatu20994
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem48200
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia2828
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury32150
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia16542
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania3663
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska28569
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy5743
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych4989
Ikona - strzałka prawaDruki1036
Ikona - strzałka prawaKomunikaty123
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji6030
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności33080
Ikona - strzałka prawaInformacje8667
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania841
Ikona - strzałka prawaDział Prawny16247
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów11677
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP8489
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli13238
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa24819
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie921
Ikona - strzałka prawaKarty opisu usługi14664
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie1550
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie2149
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie1790
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie1601
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie1695
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach2489
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka1981
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie1976
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach1622
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie2095
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku1933
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie1862
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie1639
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie2080
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie1579
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym1774
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty709
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie1900
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie1832
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie2171
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie2458
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie1626
Ikona - strzałka prawaPowiatowe spółki kapitałowe
Ikona - strzałka prawaWykaz7484
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji19603
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej13659
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego21958
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny17302
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny22927
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 201410683
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3585
Ikona - strzałka prawaRadni4621
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu6308
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych7380
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa5273
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5152
Ikona - strzałka prawaRok 20157804
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2373
Ikona - strzałka prawaRadni3088
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3651
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych6348
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa4283
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4529
Ikona - strzałka prawaRok 20167395
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2018
Ikona - strzałka prawaRadni3004
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3043
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4621
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3613
Ikona - strzałka prawaRok 20175972
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1623
Ikona - strzałka prawaRadni2217
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2411
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych3627
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2856
Ikona - strzałka prawaRok 20182136
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu509
Ikona - strzałka prawaRadni767
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu660
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych1052
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty920
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne234
Ikona - strzałka prawaPrzetargi2724
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty1063
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne378
Ikona - strzałka prawaBudżet powiatu1376
Ikona - strzałka prawaBudżet 20181261
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany556
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa330
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu255
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie269
Ikona - strzałka prawaBudżet 20173225
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany1917
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa996
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu1041
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie898
Ikona - strzałka prawaBudżet 20164074
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3048
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1459
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu1732
Ikona - strzałka prawaOpinie1407
Ikona - strzałka prawaBudżet 20154922
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3502
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2192
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2589
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1972
Ikona - strzałka prawaBudżet 20145816
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4209
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2543
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3240
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2184
Ikona - strzałka prawaBudżet 20136546
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4111
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2847
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3649
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2438
Ikona - strzałka prawaBudżet 20126321
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5660
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2904
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2768
Ikona - strzałka prawaBudżet 201110165
Ikona - strzałka prawaBudżet 201010078
Ikona - strzałka prawaBudżet 200910267
Ikona - strzałka prawaBudżet 200813027
Ikona - strzałka prawaBudżet 200711628
Ikona - strzałka prawaBudżet 200615084
Ikona - strzałka prawaBudżet 200516824
Ikona - strzałka prawaBudżet 200413184
Ikona - strzałka prawaBudżet 200311333
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa7171
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała3546
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane13342
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego22721
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego16196
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze167706
Ikona - strzałka prawaKontrole
Ikona - strzałka prawa- własne230
Ikona - strzałka prawa- zewnętrzne w starostwie376
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice25088
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska25636
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik27674
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów41719
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów25697
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie17979
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów42588
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice22196
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11237
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian19703
Ikona - strzałka prawaArchiwum13984
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10843
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów10254
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10134

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-21 12:00:0, zmian dokonał(a): Monika Kostępska

WCAG 2.0 (Level AA)