Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1160635
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane45656
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne25142
Ikona - strzałka prawaHistoria22730
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach22794
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki61670
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje6357
Ikona - strzałka prawaKomunikaty234561
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia - Wydział Organizacji i Nadzoru9853
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych - Wydział Organizacji i Nadzoru1812
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut17730
Ikona - strzałka prawaRegulamin27272
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe, referenda
Ikona - strzałka prawaAktualności wyborcze31744
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Komisja Wyborcza11612
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu44725
Ikona - strzałka prawaKompetencje23427
Ikona - strzałka prawaPlan pracy10503
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady12579
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu3342
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej3222
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu3205
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna3264
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji9803
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-2002580
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-2006581
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-2010582
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-2014563
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-2018680
Ikona - strzałka prawaStarosta41582
Ikona - strzałka prawaWicestarosta23158
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu28661
Ikona - strzałka prawaKompetencje6067
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu18897
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu8340
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu87186
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu81013
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty37500
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych19181
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje3009
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej2448
Ikona - strzałka prawaStatystyki2318
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego22312
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego15855
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru27846
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy19723
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki25847
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty243
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg50306
Ikona - strzałka prawaInformacje1935
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego18114
Ikona - strzałka prawaWydział Promocji i Rozwoju Powiatu20469
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem46696
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia2261
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury30769
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia13187
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania3115
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska27584
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy5557
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych4813
Ikona - strzałka prawaDruki814
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji5464
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności31219
Ikona - strzałka prawaInformacje8200
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania77
Ikona - strzałka prawaDział Prawny15796
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów11279
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP8110
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie1662
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie1374
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie1247
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie1324
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach2021
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka1526
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie1497
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach1289
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie1602
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku1540
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie1479
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie1270
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie1640
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie1236
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym1422
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty563
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie1528
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie1448
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie1767
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie2039
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie1196
Ikona - strzałka prawaPowiatowe spółki kapitałowe
Ikona - strzałka prawaWykaz7075
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji19201
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej13346
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego21563
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny16978
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny22373
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 20137751
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3153
Ikona - strzałka prawaRadni4100
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3376
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5207
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3835
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3772
Ikona - strzałka prawaRok 201410377
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3433
Ikona - strzałka prawaRadni4417
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu6011
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych7010
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa5062
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4967
Ikona - strzałka prawaRok 20157453
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2226
Ikona - strzałka prawaRadni2914
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3466
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych6064
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa4115
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4234
Ikona - strzałka prawaRok 20166816
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1845
Ikona - strzałka prawaRadni2749
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2773
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4278
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa1084
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3233
Ikona - strzałka prawaRok 20174518
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1257
Ikona - strzałka prawaRadni1676
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu1666
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych2701
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa1784
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2166
Ikona - strzałka prawaRok 2018113
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu29
Ikona - strzałka prawaRadni25
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu33
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych48
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty37
Ikona - strzałka prawaBudżety i przetargi1061
Ikona - strzałka prawaBudżet 2018604
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany219
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa148
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu91
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie92
Ikona - strzałka prawaBudżet 20172778
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany1569
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa786
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu733
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie718
Ikona - strzałka prawaBudżet 20163708
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2699
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1303
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu1495
Ikona - strzałka prawaOpinie1259
Ikona - strzałka prawaBudżet 20154629
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3145
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2002
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2406
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1811
Ikona - strzałka prawaBudżet 20145564
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3920
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2398
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3019
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2038
Ikona - strzałka prawaBudżet 20136262
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3897
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2660
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3405
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2286
Ikona - strzałka prawaBudżet 20126094
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5395
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2766
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2619
Ikona - strzałka prawaBudżet 20119817
Ikona - strzałka prawaBudżet 20109743
Ikona - strzałka prawaBudżet 20099899
Ikona - strzałka prawaBudżet 200812657
Ikona - strzałka prawaBudżet 200710900
Ikona - strzałka prawaBudżet 200614196
Ikona - strzałka prawaBudżet 200516045
Ikona - strzałka prawaBudżet 200412848
Ikona - strzałka prawaBudżet 200311007
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne86011
Ikona - strzałka prawaPrzetargi422838
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty138126
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne49003
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa6763
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała3278
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane13022
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli12829
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa24249
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie734
Ikona - strzałka prawaKarty opisu usługi14066
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie1203
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice24570
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska25138
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik27263
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów40771
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów25333
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie17639
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów42014
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice21798
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze163077
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10954
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian18545
Ikona - strzałka prawaArchiwum13461
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10505
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów9944
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9842

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-20 18:13:03, zmian dokonał(a): Anita Tutak - Skórska

WCAG 2.0 (Level AA)