Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1055745
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane44048
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne24444
Ikona - strzałka prawaHistoria21974
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach21955
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki60200
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje5949
Ikona - strzałka prawaKomunikaty177312
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia7852
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych1088
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut16830
Ikona - strzałka prawaRegulamin25746
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe, referenda
Ikona - strzałka prawaAktualności wyborcze28278
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Komisja Wyborcza10484
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu42746
Ikona - strzałka prawaKompetencje22504
Ikona - strzałka prawaPlan pracy9636
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady11823
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu2636
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej2609
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu2352
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna2499
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji8485
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-2002241
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-2006219
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-2010243
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-2014212
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-2018294
Ikona - strzałka prawaStarosta39545
Ikona - strzałka prawaWicestarosta22301
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu27484
Ikona - strzałka prawaKompetencje5735
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu18117
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu7508
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu79339
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu72042
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty31185
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych18177
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje1700
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej1468
Ikona - strzałka prawaStatystyki1204
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego21361
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego15024
Ikona - strzałka prawaProgram Współpracy Powiatu Opatowskiego z Organizacjami Pozarządowymi15161
Ikona - strzałka prawaRealizacja Projektów13709
Ikona - strzałka prawaFundusze Przedakcesyjne7568
Ikona - strzałka prawaFundusze Strukturalne5995
Ikona - strzałka prawaKontrakt Wojewódzki5746
Ikona - strzałka prawaKancelaria Prezesa Rady Ministrów7198
Ikona - strzałka prawaZadania Wspólne z Gminami6212
Ikona - strzałka prawaProgramy Pomocowe6197
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne35594
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru26555
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy18641
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki24412
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg48101
Ikona - strzałka prawaInformacje1353
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego17197
Ikona - strzałka prawaWydział Promocji i Rozwoju Powiatu19363
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem43643
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia1143
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury27778
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia6093
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania1931
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska26197
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy5077
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych4373
Ikona - strzałka prawaDruki426
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji4347
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności27309
Ikona - strzałka prawaInformacje7648
Ikona - strzałka prawaDział Prawny14892
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów10512
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP7314
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie744
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie608
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie571
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie526
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach824
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka666
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie608
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach606
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie650
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku705
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie605
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie533
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie717
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie541
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym660
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty223
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie622
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie699
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie775
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie1018
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie151
Ikona - strzałka prawaPowiatowe spółki kapitałowe
Ikona - strzałka prawaWykaz6259
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji18457
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej12640
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego20645
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny16324
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny21421
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 20118789
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3113
Ikona - strzałka prawaRadni3606
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3969
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4409
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3464
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3156
Ikona - strzałka prawaRok 20127241
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2401
Ikona - strzałka prawaRadni3351
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2974
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4346
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3348
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3443
Ikona - strzałka prawaRok 20137216
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2748
Ikona - strzałka prawaRadni3416
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2933
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4472
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3365
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3211
Ikona - strzałka prawaRok 20149792
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3043
Ikona - strzałka prawaRadni3803
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu5347
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych6096
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa4513
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4382
Ikona - strzałka prawaRok 20156717
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1855
Ikona - strzałka prawaRadni2395
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2839
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5253
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3450
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3464
Ikona - strzałka prawaRok 20165454
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1376
Ikona - strzałka prawaRadni2005
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu1992
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych3123
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa452
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2403
Ikona - strzałka prawaRok 20171391
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu361
Ikona - strzałka prawaRadni445
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu296
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych559
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa416
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty502
Ikona - strzałka prawaBudżety i przetargi
Ikona - strzałka prawaBudżet 2017983
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany468
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa267
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu215
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie240
Ikona - strzałka prawaBudżet 20162926
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany1685
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa871
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu823
Ikona - strzałka prawaOpinie754
Ikona - strzałka prawaBudżet 20154110
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2409
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1409
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu1713
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1362
Ikona - strzałka prawaBudżet 20145087
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3165
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1899
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2316
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1548
Ikona - strzałka prawaBudżet 20135639
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3204
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2051
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2815
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1837
Ikona - strzałka prawaBudżet 20125568
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4406
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2347
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2250
Ikona - strzałka prawaBudżet 20118812
Ikona - strzałka prawaBudżet 20108908
Ikona - strzałka prawaBudżet 20098870
Ikona - strzałka prawaBudżet 200811492
Ikona - strzałka prawaBudżet 20079390
Ikona - strzałka prawaBudżet 200611452
Ikona - strzałka prawaBudżet 200513850
Ikona - strzałka prawaBudżet 200412141
Ikona - strzałka prawaBudżet 200310279
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne79632
Ikona - strzałka prawaPrzetargi358843
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty119409
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne47276
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa5682
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała2767
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane12315
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli12047
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa22985
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie314
Ikona - strzałka prawaKarty opisu usługi12617
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie588
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice23542
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska24290
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik26407
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów39271
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów24521
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie16900
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów40906
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice20910
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze147409
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10372
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian16505
Ikona - strzałka prawaArchiwum12111
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9602
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów9252
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9280

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-05-25 08:01:43, zmian dokonał(a): Anita Tutak - Skórska

WCAG 2.0 (Level AA)