Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2229557
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane55876
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne29842
Ikona - strzałka prawaHistoria27364
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach27646
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki68648
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje8276
Ikona - strzałka prawaKomunikaty576628
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia - Wydział Organizacji i Nadzoru27744
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych - Wydział Organizacji i Nadzoru7486
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe w 2018 r.5400
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia Starosty2063
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut23197
Ikona - strzałka prawaRegulamin36273
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu60684
Ikona - strzałka prawaKompetencje30675
Ikona - strzałka prawaPlan pracy16772
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady17610
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu7810
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej7477
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu7059
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna7202
Ikona - strzałka prawaKomisja skarg, wniosków i petycji1278
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji18906
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-20023349
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-20063057
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-20103137
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-20143145
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-20183706
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-20232604
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i wnioski1968
Ikona - strzałka prawaRok 20191268
Ikona - strzałka prawaRok 2020410
Ikona - strzałka prawaTransmisje z sesji14699
Ikona - strzałka prawaStarosta58078
Ikona - strzałka prawaWicestarosta30254
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu39632
Ikona - strzałka prawaKompetencje8203
Ikona - strzałka prawaProtokoły3181
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu25066
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu15141
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie powiatu1983
Ikona - strzałka prawaza rok 20182568
Ikona - strzałka prawaza rok 20191153
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu128368
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu138282
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty77626
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych24918
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje15213
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej9770
Ikona - strzałka prawaStatystyki8587
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru36605
Ikona - strzałka prawaWydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków (urny z prochami) z zagranicy414
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy26997
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki34789
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty5087
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg67154
Ikona - strzałka prawaInformacje5643
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego23951
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem68417
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia12307
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania7627
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury44782
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia101411
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania12576
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska39016
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy8093
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych6838
Ikona - strzałka prawaDruki5102
Ikona - strzałka prawaKomunikaty3573
Ikona - strzałka prawaInformacje o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne887
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu12453
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności49926
Ikona - strzałka prawaOrzeczenia dla osób dorosłych1656
Ikona - strzałka prawaOrzeczenia dla dzieci1002
Ikona - strzałka prawaLegitymacje1163
Ikona - strzałka prawaKarty parkingowe1332
Ikona - strzałka prawaInformacje16521
Ikona - strzałka prawaStatystyka1133
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania13081
Ikona - strzałka prawaDział Prawny21146
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów16149
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP12717
Ikona - strzałka prawaKoordynator do spraw Dostępności w Starostwie Powiatowym w Opatowie581
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli17219
Ikona - strzałka prawaZasady udostępniania1790
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa30914
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie2613
Ikona - strzałka prawaRODO20149
Ikona - strzałka prawaAdministrator Danych Osobowych644
Ikona - strzałka prawaInspektor Ochrony Danych626
Ikona - strzałka prawaInformacje, zasady, zmiany1070
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie1451
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie4692
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne i inne podmioty powiatu2326
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie8406
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie6837
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie5855
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie5498
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach7437
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka7382
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie7403
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach6178
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie7623
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku7212
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie7068
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie6713
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie7388
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1425
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie6153
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym6514
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty2306
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie6153
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie6557
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie6740
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie7563
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie6848
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom „Senior +” w Stodołach – Koloniach3356
Ikona - strzałka prawaKlub "Senior +" w Ożarowie2300
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zakład Transportu w Opatowie7661
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1189
Ikona - strzałka prawaInformacje1623
Ikona - strzałka prawaRozkłady jazdy2978
Ikona - strzałka prawaSzpital Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie3076
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kultury w Opatowie2660
Ikona - strzałka prawaCentrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Opatowie534
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji23935
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej17538
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego26084
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny20982
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny27939
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 201610840
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3619
Ikona - strzałka prawaRadni4791
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu5027
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych7378
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty6323
Ikona - strzałka prawaRok 201714278
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3401
Ikona - strzałka prawaRadni6255
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu5033
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych7045
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5604
Ikona - strzałka prawaRok 201810344
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2888
Ikona - strzałka prawaRadni4333
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3617
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5192
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4669
Ikona - strzałka prawaRok 20199209
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1996
Ikona - strzałka prawaRadni3009
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2803
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5080
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4014
Ikona - strzałka prawaRok 20206345
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1635
Ikona - strzałka prawaRadni2065
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu2062
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych3405
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3049
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne5201
Ikona - strzałka prawaPrzetargi73012
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty56992
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne6261
Ikona - strzałka prawaBudżet powiatu4385
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu1277
Ikona - strzałka prawaBudżet 20202263
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany1192
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa727
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu698
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie664
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe633
Ikona - strzałka prawaBudżet 20193324
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2093
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa952
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu1421
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie920
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe978
Ikona - strzałka prawaBudżet 20185211
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3515
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1953
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu2851
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie1922
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1573
Ikona - strzałka prawaBudżet 20176497
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5070
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2655
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu3778
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie2541
Ikona - strzałka prawaBudżet 20167035
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5761
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3012
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3973
Ikona - strzałka prawaOpinie2842
Ikona - strzałka prawaBudżet 20157860
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany6330
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3754
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu4937
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO3494
Ikona - strzałka prawaBudżet 20148669
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany6965
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa4129
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu5527
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO3722
Ikona - strzałka prawaBudżet 20139564
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany6686
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa4471
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu5942
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO3966
Ikona - strzałka prawaBudżet 20129124
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany8361
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa4323
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu4275
Ikona - strzałka prawaBudżet 201114158
Ikona - strzałka prawaBudżet 201014079
Ikona - strzałka prawaBudżet 200914520
Ikona - strzałka prawaBudżet 200817120
Ikona - strzałka prawaBudżet 200721077
Ikona - strzałka prawaBudżet 200630223
Ikona - strzałka prawaBudżet 200531019
Ikona - strzałka prawaBudżet 200417101
Ikona - strzałka prawaBudżet 200314804
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa11467
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała6670
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane16384
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego27101
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego19640
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze267957
Ikona - strzałka prawaKontrole
Ikona - strzałka prawa- własne4036
Ikona - strzałka prawa- zewnętrzne w starostwie5859
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice30847
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska30719
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik32900
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów51815
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów31131
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie22838
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów49049
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice26986
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu14413
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian30066
Ikona - strzałka prawaArchiwum18845
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego14124
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów13859
Ikona - strzałka prawaAdministracja4
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi13262

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-25 15:05:27, zmian dokonał(a): Dorota Kamińska

WCAG 2.0 (Level AA)