Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1109966
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane44871
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne24804
Ikona - strzałka prawaHistoria22379
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach22374
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki60946
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje6148
Ikona - strzałka prawaKomunikaty199394
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia8810
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych1443
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut17352
Ikona - strzałka prawaRegulamin26553
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe, referenda
Ikona - strzałka prawaAktualności wyborcze29931
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Komisja Wyborcza11003
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu43649
Ikona - strzałka prawaKompetencje22985
Ikona - strzałka prawaPlan pracy10033
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady12191
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu2974
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej2898
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu2763
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna2890
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji9120
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-2002399
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-2006398
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-2010394
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-2014352
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-2018457
Ikona - strzałka prawaStarosta40495
Ikona - strzałka prawaWicestarosta22717
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu28052
Ikona - strzałka prawaKompetencje5891
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu18528
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu7929
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu83707
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu77378
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty34112
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych18679
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje2332
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej1926
Ikona - strzałka prawaStatystyki1785
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego21826
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego15440
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru27152
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy19134
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki25116
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty50
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg49086
Ikona - strzałka prawaInformacje1616
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego17586
Ikona - strzałka prawaWydział Promocji i Rozwoju Powiatu19882
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem45128
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia1692
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury29129
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia8740
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania2483
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska26799
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy5307
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych4599
Ikona - strzałka prawaDruki599
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji4896
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności28879
Ikona - strzałka prawaInformacje7892
Ikona - strzałka prawaDział Prawny15366
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów10869
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP7732
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie1177
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie984
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie904
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie908
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach1468
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka1096
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie1015
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach945
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie1112
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku1136
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie1028
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie897
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie1122
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie865
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym1062
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty381
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie1065
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie1027
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie1205
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie1547
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie724
Ikona - strzałka prawaPowiatowe spółki kapitałowe
Ikona - strzałka prawaWykaz6654
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji18817
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej13011
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego21131
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny16628
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny21956
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 20119067
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3292
Ikona - strzałka prawaRadni3921
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu4132
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4822
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3702
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3383
Ikona - strzałka prawaRok 20127532
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2571
Ikona - strzałka prawaRadni3691
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3209
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4647
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3612
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3663
Ikona - strzałka prawaRok 20137490
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2942
Ikona - strzałka prawaRadni3745
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3181
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4791
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3596
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3499
Ikona - strzałka prawaRok 201410089
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3262
Ikona - strzałka prawaRadni4120
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu5664
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych6561
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa4843
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4659
Ikona - strzałka prawaRok 20157111
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2056
Ikona - strzałka prawaRadni2667
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3157
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5713
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3807
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3845
Ikona - strzałka prawaRok 20166269
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1640
Ikona - strzałka prawaRadni2409
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2422
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych3724
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa788
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2838
Ikona - strzałka prawaRok 20173383
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu902
Ikona - strzałka prawaRadni1223
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu1019
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych1738
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa1149
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1447
Ikona - strzałka prawaBudżety i przetargi752
Ikona - strzałka prawaBudżet 20171964
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany1025
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa525
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu444
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie480
Ikona - strzałka prawaBudżet 20163276
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2160
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1075
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu1151
Ikona - strzałka prawaOpinie979
Ikona - strzałka prawaBudżet 20154358
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2760
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1679
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2035
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1582
Ikona - strzałka prawaBudżet 20145308
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3529
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2145
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2644
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1789
Ikona - strzałka prawaBudżet 20135965
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3551
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2370
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3071
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2053
Ikona - strzałka prawaBudżet 20125810
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4893
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2551
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2418
Ikona - strzałka prawaBudżet 20119246
Ikona - strzałka prawaBudżet 20109286
Ikona - strzałka prawaBudżet 20099389
Ikona - strzałka prawaBudżet 200812037
Ikona - strzałka prawaBudżet 200710062
Ikona - strzałka prawaBudżet 200612642
Ikona - strzałka prawaBudżet 200515006
Ikona - strzałka prawaBudżet 200412488
Ikona - strzałka prawaBudżet 200310618
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne83304
Ikona - strzałka prawaPrzetargi390243
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty128865
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne48100
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa6175
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała3007
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane12655
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli12458
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa23572
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie514
Ikona - strzałka prawaKarty opisu usługi13259
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie881
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice24029
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska24697
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik26841
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów39983
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów24934
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie17252
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów41448
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice21432
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze154357
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10664
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian17580
Ikona - strzałka prawaArchiwum12762
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9993
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów9614
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9531

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-10-19 09:01:19, zmian dokonał(a): Anita Tutak - Skórska

WCAG 2.0 (Level AA)