Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1255210
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane47537
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne26171
Ikona - strzałka prawaHistoria23812
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach23858
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki63279
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje6695
Ikona - strzałka prawaKomunikaty276868
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia - Wydział Organizacji i Nadzoru11667
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych - Wydział Organizacji i Nadzoru2663
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe w 2018 r.1371
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut18812
Ikona - strzałka prawaRegulamin29113
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu47171
Ikona - strzałka prawaKompetencje25431
Ikona - strzałka prawaPlan pracy11606
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady13440
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu3906
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej3760
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu3778
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna3786
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji11280
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-20021080
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-20061077
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-20101075
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-20141057
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-20181259
Ikona - strzałka prawaStarosta44812
Ikona - strzałka prawaWicestarosta24498
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu30008
Ikona - strzałka prawaKompetencje6419
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu19925
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu9402
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu92936
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu87534
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty43201
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych20237
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje4595
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej3654
Ikona - strzałka prawaStatystyki3397
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru29438
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy21023
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki27419
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty792
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg52709
Ikona - strzałka prawaInformacje2443
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego19251
Ikona - strzałka prawaWydział Promocji i Rozwoju Powiatu21743
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem50392
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia3507
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania273
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury33670
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia20452
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania4526
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska29468
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy5956
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych5153
Ikona - strzałka prawaDruki1241
Ikona - strzałka prawaKomunikaty301
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji6722
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności35614
Ikona - strzałka prawaInformacje9259
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania1503
Ikona - strzałka prawaDział Prawny16864
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów12250
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP9022
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli13876
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa25732
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie1150
Ikona - strzałka prawaRODO15600
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie92
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie2047
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie2807
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie2399
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie2105
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie2212
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach3094
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka2625
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie2675
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach2108
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie2786
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku2528
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie2443
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie2134
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie2713
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie2161
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym2381
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty869
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie2406
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie2386
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie2740
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie3104
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie2168
Ikona - strzałka prawaPowiatowe spółki kapitałowe
Ikona - strzałka prawaWykaz8046
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji20373
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej14275
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego22643
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny17807
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny23675
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 201411162
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3758
Ikona - strzałka prawaRadni4845
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu6643
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych7918
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa5503
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5352
Ikona - strzałka prawaRok 20158276
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2530
Ikona - strzałka prawaRadni3288
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3841
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych6642
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa4492
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4834
Ikona - strzałka prawaRok 20167883
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2173
Ikona - strzałka prawaRadni3183
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3237
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4923
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3890
Ikona - strzałka prawaRok 20176640
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1839
Ikona - strzałka prawaRadni2504
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2737
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4017
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3214
Ikona - strzałka prawaRok 20183326
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu809
Ikona - strzałka prawaRadni1211
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu944
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych1557
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1342
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne633
Ikona - strzałka prawaPrzetargi5698
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty2855
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne975
Ikona - strzałka prawaBudżet powiatu1859
Ikona - strzałka prawaBudżet 20181915
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany800
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa505
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu435
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie428
Ikona - strzałka prawaBudżet 20173808
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2298
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1174
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu1319
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie1073
Ikona - strzałka prawaBudżet 20164512
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3372
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1609
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu1995
Ikona - strzałka prawaOpinie1564
Ikona - strzałka prawaBudżet 20155382
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3794
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2388
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2806
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2117
Ikona - strzałka prawaBudżet 20146248
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4501
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2709
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3457
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2332
Ikona - strzałka prawaBudżet 20137026
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4355
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3027
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3890
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2591
Ikona - strzałka prawaBudżet 20126758
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5932
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3066
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2913
Ikona - strzałka prawaBudżet 201110694
Ikona - strzałka prawaBudżet 201010623
Ikona - strzałka prawaBudżet 200910871
Ikona - strzałka prawaBudżet 200813606
Ikona - strzałka prawaBudżet 200712723
Ikona - strzałka prawaBudżet 200616588
Ikona - strzałka prawaBudżet 200518209
Ikona - strzałka prawaBudżet 200413794
Ikona - strzałka prawaBudżet 200311913
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne87079
Ikona - strzałka prawaPrzetargi455330
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty147839
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne49905
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa7804
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała3987
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane13857
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego23372
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego16678
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze172903
Ikona - strzałka prawaKontrole
Ikona - strzałka prawa- własne637
Ikona - strzałka prawa- zewnętrzne w starostwie911
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice25974
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska26468
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik28404
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów43231
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów26326
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie18651
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów43630
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice22810
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11677
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian20967
Ikona - strzałka prawaArchiwum14739
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego11341
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów10832
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10590

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 12:07:20, zmian dokonał(a): Dorota Kamińska

WCAG 2.0 (Level AA)