Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1035048
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane43558
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne24252
Ikona - strzałka prawaHistoria21791
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach21746
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki59881
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje5867
Ikona - strzałka prawaKomunikaty167461
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia7511
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych979
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut16571
Ikona - strzałka prawaRegulamin25225
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe, referenda
Ikona - strzałka prawaAktualności wyborcze27617
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Komisja Wyborcza10207
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu42274
Ikona - strzałka prawaKompetencje22300
Ikona - strzałka prawaPlan pracy9477
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady11693
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu2516
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej2493
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu2250
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna2387
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji8236
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-2002176
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-2006165
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-2010175
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-2014152
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-2018221
Ikona - strzałka prawaStarosta39094
Ikona - strzałka prawaWicestarosta22049
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu27245
Ikona - strzałka prawaKompetencje5662
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu17900
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu7295
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu77596
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu70407
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty30003
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych17935
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje1445
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej1238
Ikona - strzałka prawaStatystyki984
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego21162
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego14828
Ikona - strzałka prawaProgram Współpracy Powiatu Opatowskiego z Organizacjami Pozarządowymi14953
Ikona - strzałka prawaRealizacja Projektów13533
Ikona - strzałka prawaFundusze Przedakcesyjne7469
Ikona - strzałka prawaFundusze Strukturalne5881
Ikona - strzałka prawaKontrakt Wojewódzki5633
Ikona - strzałka prawaKancelaria Prezesa Rady Ministrów7086
Ikona - strzałka prawaZadania Wspólne z Gminami6108
Ikona - strzałka prawaProgramy Pomocowe6092
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne34911
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru26276
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy18411
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki24160
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg47687
Ikona - strzałka prawaInformacje1257
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego16993
Ikona - strzałka prawaWydział Promocji i Rozwoju Powiatu19076
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem43025
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia912
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury27247
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia5097
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania1716
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska25929
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy4980
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych4283
Ikona - strzałka prawaDruki365
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji4085
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności26806
Ikona - strzałka prawaInformacje7558
Ikona - strzałka prawaZespół Radców Prawnych14656
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów10327
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP7140
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie552
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie430
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie406
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie379
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach597
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka505
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie447
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach442
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opatowie433
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ożarowie441
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku506
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie432
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie384
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie507
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie382
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym490
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty160
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie460
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie505
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie568
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie725
Ikona - strzałka prawaPowiatowe spółki kapitałowe
Ikona - strzałka prawaWykaz6075
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji18295
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej12464
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego20431
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny16145
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny21143
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 20118668
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3031
Ikona - strzałka prawaRadni3487
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3902
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4290
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3383
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3072
Ikona - strzałka prawaRok 20127106
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2321
Ikona - strzałka prawaRadni3234
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2895
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4232
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3274
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3353
Ikona - strzałka prawaRok 20137085
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2649
Ikona - strzałka prawaRadni3286
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2833
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4352
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3255
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3095
Ikona - strzałka prawaRok 20149624
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2961
Ikona - strzałka prawaRadni3686
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu5171
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5848
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa4377
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4251
Ikona - strzałka prawaRok 20156469
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1757
Ikona - strzałka prawaRadni2272
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2712
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4997
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3262
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3293
Ikona - strzałka prawaRok 20164702
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1219
Ikona - strzałka prawaRadni1747
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu1769
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych2648
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa230
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2064
Ikona - strzałka prawaRok 2017530
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu144
Ikona - strzałka prawaRadni182
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu114
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych219
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa154
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty156
Ikona - strzałka prawaBudżety i przetargi
Ikona - strzałka prawaBudżet 2017563
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany280
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa173
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu140
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie152
Ikona - strzałka prawaBudżet 20162755
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany1529
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa788
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu704
Ikona - strzałka prawaOpinie669
Ikona - strzałka prawaBudżet 20153990
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2290
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1326
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu1613
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1275
Ikona - strzałka prawaBudżet 20144966
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3043
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1792
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2198
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1460
Ikona - strzałka prawaBudżet 20135495
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3109
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1961
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2723
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1760
Ikona - strzałka prawaBudżet 20125447
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4289
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2256
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2158
Ikona - strzałka prawaBudżet 20118655
Ikona - strzałka prawaBudżet 20108761
Ikona - strzałka prawaBudżet 20098674
Ikona - strzałka prawaBudżet 200811321
Ikona - strzałka prawaBudżet 20079128
Ikona - strzałka prawaBudżet 200610925
Ikona - strzałka prawaBudżet 200513351
Ikona - strzałka prawaBudżet 200411980
Ikona - strzałka prawaBudżet 200310126
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne78351
Ikona - strzałka prawaPrzetargi347739
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty116002
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne46875
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa5498
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała2622
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane12152
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli11889
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa22714
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie237
Ikona - strzałka prawaKarty opisu usługi12316
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie468
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice23310
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska24100
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik26190
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów38930
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów24304
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie16729
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów40664
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice20641
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze144971
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10205
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian16197
Ikona - strzałka prawaArchiwum11860
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9432
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów9086
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9130

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-03-23 14:03:25, zmian dokonał(a): Katarzyna Łuba

WCAG 2.0 (Level AA)