Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1330519
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane49094
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne26806
Ikona - strzałka prawaHistoria24458
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach24519
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki64218
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje6928
Ikona - strzałka prawaKomunikaty317735
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia - Wydział Organizacji i Nadzoru13269
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych - Wydział Organizacji i Nadzoru3295
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe w 2018 r.2831
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut19711
Ikona - strzałka prawaRegulamin30511
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu51439
Ikona - strzałka prawaKompetencje26878
Ikona - strzałka prawaPlan pracy12627
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady14411
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu4490
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej4267
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu4325
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna4264
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji12605
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-20021482
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-20061432
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-20101451
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-20141436
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-20181760
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-2023286
Ikona - strzałka prawaTransmisje z sesji3358
Ikona - strzałka prawaStarosta48263
Ikona - strzałka prawaWicestarosta26279
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu32294
Ikona - strzałka prawaKompetencje6779
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu21336
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu10893
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu98677
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu94945
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty48501
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych21189
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje6288
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej4795
Ikona - strzałka prawaStatystyki4313
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru30848
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy22206
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki28939
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty1470
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg54548
Ikona - strzałka prawaInformacje2891
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego20272
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem53223
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia4592
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania1052
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury35712
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia27984
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania5466
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska31128
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy6274
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych5442
Ikona - strzałka prawaDruki1698
Ikona - strzałka prawaKomunikaty739
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu7795
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności38689
Ikona - strzałka prawaInformacje10277
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania2828
Ikona - strzałka prawaDział Prawny17884
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów13132
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP9713
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli14530
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa26680
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie1400
Ikona - strzałka prawaRODO16501
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie309
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie2572
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie3771
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie3365
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie3077
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie2890
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach3976
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka3538
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie3867
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach2866
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie3684
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku3653
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie3528
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie3052
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie3631
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie3003
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym3181
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty1123
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie3196
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie3406
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie3646
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie4094
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie3042
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom „Senior +” w Stodołach – Koloniach211
Ikona - strzałka prawaPowiatowe spółki kapitałowe
Ikona - strzałka prawaWykaz8788
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji21053
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej14918
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego23431
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny18416
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny24651
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 201411753
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3987
Ikona - strzałka prawaRadni5212
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu7137
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych8845
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa5834
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5695
Ikona - strzałka prawaRok 20158824
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2764
Ikona - strzałka prawaRadni3568
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu4132
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych7177
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa4827
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5276
Ikona - strzałka prawaRok 20168485
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2382
Ikona - strzałka prawaRadni3436
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3556
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5423
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4367
Ikona - strzałka prawaRok 201711640
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2106
Ikona - strzałka prawaRadni3273
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3285
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4798
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3788
Ikona - strzałka prawaRok 20186779
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1524
Ikona - strzałka prawaRadni2600
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu1774
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych3003
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2497
Ikona - strzałka prawaRok 2019695
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu180
Ikona - strzałka prawaRadni167
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu195
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych391
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty373
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne1138
Ikona - strzałka prawaPrzetargi9842
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty7134
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne1841
Ikona - strzałka prawaBudżet powiatu2335
Ikona - strzałka prawaBudżet 2019329
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany171
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa65
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu57
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie68
Ikona - strzałka prawaBudżet 20182716
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany1385
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa766
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu918
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie709
Ikona - strzałka prawaBudżet 20174396
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2781
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1444
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu1827
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie1311
Ikona - strzałka prawaBudżet 20164936
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3751
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1845
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2339
Ikona - strzałka prawaOpinie1809
Ikona - strzałka prawaBudżet 20155815
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4161
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2717
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3116
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2327
Ikona - strzałka prawaBudżet 20146687
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4900
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2963
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3793
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2553
Ikona - strzałka prawaBudżet 20137476
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4712
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3291
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu4222
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2804
Ikona - strzałka prawaBudżet 20127168
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany6335
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3275
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3133
Ikona - strzałka prawaBudżet 201111308
Ikona - strzałka prawaBudżet 201011257
Ikona - strzałka prawaBudżet 200911471
Ikona - strzałka prawaBudżet 200814195
Ikona - strzałka prawaBudżet 200714028
Ikona - strzałka prawaBudżet 200618226
Ikona - strzałka prawaBudżet 200520015
Ikona - strzałka prawaBudżet 200414355
Ikona - strzałka prawaBudżet 200312396
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa8481
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała4449
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane14356
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego24083
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego17240
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze189473
Ikona - strzałka prawaKontrole
Ikona - strzałka prawa- własne1328
Ikona - strzałka prawa- zewnętrzne w starostwie1829
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice26882
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska27414
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik29246
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów44985
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów27006
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie19363
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów44645
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice23439
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu12226
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian22468
Ikona - strzałka prawaArchiwum15496
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego11886
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów11400
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi11074

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-25 14:30:48, zmian dokonał(a): Sylwia Zakrzewska

WCAG 2.0 (Level AA)