Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1281548
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane48065
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne26391
Ikona - strzałka prawaHistoria24053
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach24083
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki63593
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje6767
Ikona - strzałka prawaKomunikaty292738
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia - Wydział Organizacji i Nadzoru12306
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych - Wydział Organizacji i Nadzoru2893
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe w 2018 r.2449
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut19113
Ikona - strzałka prawaRegulamin29622
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu49387
Ikona - strzałka prawaKompetencje26169
Ikona - strzałka prawaPlan pracy11996
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady13848
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu4131
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej3927
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu3980
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna3984
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji11792
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-20021236
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-20061214
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-20101210
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-20141215
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-20181474
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-202313
Ikona - strzałka prawaTransmisje z sesji1312
Ikona - strzałka prawaStarosta46382
Ikona - strzałka prawaWicestarosta25345
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu30941
Ikona - strzałka prawaKompetencje6581
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu20538
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu10039
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu95073
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu89433
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty44908
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych20520
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje5227
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej3969
Ikona - strzałka prawaStatystyki3689
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru29922
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy21434
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki27917
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty987
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg53350
Ikona - strzałka prawaInformacje2572
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego19626
Ikona - strzałka prawaWydział Promocji i Rozwoju Powiatu22173
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem51356
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia3865
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania526
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury34426
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia23328
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania4834
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska29941
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy6063
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych5260
Ikona - strzałka prawaDruki1373
Ikona - strzałka prawaKomunikaty437
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji7075
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności36718
Ikona - strzałka prawaInformacje9620
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania1887
Ikona - strzałka prawaDział Prawny17208
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów12521
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP9267
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli14151
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa26048
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie1254
Ikona - strzałka prawaRODO15955
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie178
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie2254
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie3121
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie2658
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie2369
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie2418
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach3389
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka2903
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie3028
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach2348
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie3085
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku2839
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie2803
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie2430
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie3048
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie2420
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym2656
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty963
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie2658
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie2697
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie3036
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie3443
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie2478
Ikona - strzałka prawaPowiatowe spółki kapitałowe
Ikona - strzałka prawaWykaz8300
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji20609
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej14492
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego22907
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny18017
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny24045
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 201411384
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3856
Ikona - strzałka prawaRadni5010
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu6821
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych8294
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa5626
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5493
Ikona - strzałka prawaRok 20158464
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2630
Ikona - strzałka prawaRadni3400
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3954
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych6830
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa4606
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5019
Ikona - strzałka prawaRok 20168095
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2248
Ikona - strzałka prawaRadni3272
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3347
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5100
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4042
Ikona - strzałka prawaRok 20179094
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1943
Ikona - strzałka prawaRadni2783
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2967
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4343
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3459
Ikona - strzałka prawaRok 20184562
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1066
Ikona - strzałka prawaRadni1703
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu1260
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych2112
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1801
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne814
Ikona - strzałka prawaPrzetargi7030
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty3942
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne1218
Ikona - strzałka prawaBudżet powiatu2033
Ikona - strzałka prawaBudżet 20182231
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany994
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa612
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu604
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie537
Ikona - strzałka prawaBudżet 20174003
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2497
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1266
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu1481
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie1148
Ikona - strzałka prawaBudżet 20164661
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3511
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1700
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2110
Ikona - strzałka prawaOpinie1663
Ikona - strzałka prawaBudżet 20155535
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3922
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2556
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2908
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2190
Ikona - strzałka prawaBudżet 20146399
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4650
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2823
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3582
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2406
Ikona - strzałka prawaBudżet 20137186
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4494
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3122
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu4005
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2666
Ikona - strzałka prawaBudżet 20126909
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany6094
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3146
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3007
Ikona - strzałka prawaBudżet 201110912
Ikona - strzałka prawaBudżet 201010856
Ikona - strzałka prawaBudżet 200911087
Ikona - strzałka prawaBudżet 200813817
Ikona - strzałka prawaBudżet 200713233
Ikona - strzałka prawaBudżet 200617192
Ikona - strzałka prawaBudżet 200518887
Ikona - strzałka prawaBudżet 200414014
Ikona - strzałka prawaBudżet 200312078
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne87337
Ikona - strzałka prawaPrzetargi463754
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty149748
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne50121
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa8044
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała4157
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane14023
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego23624
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego16881
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze176474
Ikona - strzałka prawaKontrole
Ikona - strzałka prawa- własne831
Ikona - strzałka prawa- zewnętrzne w starostwie1214
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice26276
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska26774
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik28739
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów43886
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów26557
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie18879
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów43961
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice23020
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11862
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian21492
Ikona - strzałka prawaArchiwum14990
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego11505
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów11023
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10760

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-14 09:36:55, zmian dokonał(a): Wioletta Zakrzewska

WCAG 2.0 (Level AA)