Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1225526
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane46901
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne25843
Ikona - strzałka prawaHistoria23462
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach23502
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki62687
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje6599
Ikona - strzałka prawaKomunikaty261404
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia - Wydział Organizacji i Nadzoru10955
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych - Wydział Organizacji i Nadzoru2283
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut18421
Ikona - strzałka prawaRegulamin28537
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu46271
Ikona - strzałka prawaKompetencje24118
Ikona - strzałka prawaPlan pracy11160
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady13092
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu3693
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej3569
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu3564
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna3595
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji10544
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-2002832
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-2006845
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-2010835
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-2014820
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-2018992
Ikona - strzałka prawaStarosta43963
Ikona - strzałka prawaWicestarosta24040
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu29568
Ikona - strzałka prawaKompetencje6317
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu19560
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu9037
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu91346
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu85520
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty41808
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych19879
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje4027
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej3244
Ikona - strzałka prawaStatystyki3013
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru28868
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy20577
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki26889
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty606
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg51819
Ikona - strzałka prawaInformacje2258
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego18838
Ikona - strzałka prawaWydział Promocji i Rozwoju Powiatu21268
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem48899
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia3032
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury32773
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia17992
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania4040
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska28901
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy5821
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych5049
Ikona - strzałka prawaDruki1114
Ikona - strzałka prawaKomunikaty196
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji6289
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności34148
Ikona - strzałka prawaInformacje8935
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania1136
Ikona - strzałka prawaDział Prawny16493
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów11897
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP8689
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli13470
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa25218
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie999
Ikona - strzałka prawaRODO15038
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie28
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie1722
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie2415
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie2005
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie1778
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie1894
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach2718
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka2217
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie2204
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach1802
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie2322
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku2156
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie2084
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie1831
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie2284
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie1771
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym1987
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty771
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie2091
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie2037
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie2390
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie2717
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie1853
Ikona - strzałka prawaPowiatowe spółki kapitałowe
Ikona - strzałka prawaWykaz7712
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji19882
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej13865
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego22213
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny17490
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny23194
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 201410849
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3646
Ikona - strzałka prawaRadni4704
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu6430
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych7556
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa5355
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5223
Ikona - strzałka prawaRok 20157972
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2428
Ikona - strzałka prawaRadni3160
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3716
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych6458
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa4359
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4663
Ikona - strzałka prawaRok 20167577
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2074
Ikona - strzałka prawaRadni3071
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3114
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4727
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3722
Ikona - strzałka prawaRok 20176222
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1711
Ikona - strzałka prawaRadni2301
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2556
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych3770
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2984
Ikona - strzałka prawaRok 20182653
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu642
Ikona - strzałka prawaRadni942
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu800
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych1332
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1148
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne392
Ikona - strzałka prawaPrzetargi4202
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty1885
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne637
Ikona - strzałka prawaBudżet powiatu1566
Ikona - strzałka prawaBudżet 20181527
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany654
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa394
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu322
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie330
Ikona - strzałka prawaBudżet 20173440
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2058
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1074
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu1161
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie956
Ikona - strzałka prawaBudżet 20164237
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3180
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1525
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu1841
Ikona - strzałka prawaOpinie1468
Ikona - strzałka prawaBudżet 20155099
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3625
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2253
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2669
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2031
Ikona - strzałka prawaBudżet 20145976
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4320
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2603
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3316
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2242
Ikona - strzałka prawaBudżet 20136732
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4206
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2906
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3743
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2505
Ikona - strzałka prawaBudżet 20126474
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5752
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2960
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2826
Ikona - strzałka prawaBudżet 201110369
Ikona - strzałka prawaBudżet 201010288
Ikona - strzałka prawaBudżet 200910519
Ikona - strzałka prawaBudżet 200813242
Ikona - strzałka prawaBudżet 200711984
Ikona - strzałka prawaBudżet 200615684
Ikona - strzałka prawaBudżet 200517321
Ikona - strzałka prawaBudżet 200413422
Ikona - strzałka prawaBudżet 200311551
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa7442
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała3712
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane13535
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego22920
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego16359
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze169779
Ikona - strzałka prawaKontrole
Ikona - strzałka prawa- własne382
Ikona - strzałka prawa- zewnętrzne w starostwie582
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice25366
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska25919
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik27951
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów42264
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów25919
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie18184
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów42981
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice22400
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11397
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian20309
Ikona - strzałka prawaArchiwum14275
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego11032
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów10475
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10300

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-08-16 12:06:59, zmian dokonał(a): Wioletta Zakrzewska

WCAG 2.0 (Level AA)