Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1522853
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane50528
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne27468
Ikona - strzałka prawaHistoria24967
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach25044
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki65053
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje7204
Ikona - strzałka prawaKomunikaty371883
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia - Wydział Organizacji i Nadzoru15178
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych - Wydział Organizacji i Nadzoru3872
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe w 2018 r.3456
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut20480
Ikona - strzałka prawaRegulamin31889
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu53720
Ikona - strzałka prawaKompetencje27575
Ikona - strzałka prawaPlan pracy13476
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady15104
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu5144
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej4899
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu4873
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna4722
Ikona - strzałka prawaKomisja skarg, wniosków i petycji185
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji13806
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-20021777
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-20061713
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-20101749
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-20141720
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-20182124
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-2023720
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i wnioski112
Ikona - strzałka prawaRok 201979
Ikona - strzałka prawaTransmisje z sesji6053
Ikona - strzałka prawaStarosta50507
Ikona - strzałka prawaWicestarosta27239
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu33753
Ikona - strzałka prawaKompetencje7064
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu22143
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu11625
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie powiatu214
Ikona - strzałka prawaza rok 2018413
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu105771
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu105260
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty52979
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych22047
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje7685
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej5711
Ikona - strzałka prawaStatystyki5110
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru31981
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy23303
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki30190
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty2219
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg56107
Ikona - strzałka prawaInformacje3489
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego21049
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem55864
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia5718
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania1712
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury37534
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia39644
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania6377
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska32408
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy6600
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych5681
Ikona - strzałka prawaDruki2017
Ikona - strzałka prawaKomunikaty1221
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu8843
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności40709
Ikona - strzałka prawaInformacje11219
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania4248
Ikona - strzałka prawaDział Prawny18697
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów13787
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP10345
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli15192
Ikona - strzałka prawaZasady udostępniania58
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa27514
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie1644
Ikona - strzałka prawaRODO17226
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie522
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie2983
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie4540
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie4061
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie3662
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie3412
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach4718
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka4303
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie4774
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach3626
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie4422
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku4450
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie4468
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie3801
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie4365
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe142
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie3565
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym3844
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty1343
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie3942
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie4149
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie4288
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie4776
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie3676
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom „Senior +” w Stodołach – Koloniach921
Ikona - strzałka prawaKlub "Senior +" w Ożarowie323
Ikona - strzałka prawaPowiatowe spółki kapitałowe
Ikona - strzałka prawaWykaz9352
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji21606
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej15428
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego24009
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny18930
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny25232
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 201412176
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu4241
Ikona - strzałka prawaRadni5454
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu7620
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych9571
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa6178
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5980
Ikona - strzałka prawaRok 20159279
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2974
Ikona - strzałka prawaRadni3853
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu4399
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych7650
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa5170
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5718
Ikona - strzałka prawaRok 20168983
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2610
Ikona - strzałka prawaRadni3673
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3829
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5814
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4821
Ikona - strzałka prawaRok 201712216
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2369
Ikona - strzałka prawaRadni3864
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3651
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5275
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4157
Ikona - strzałka prawaRok 20188069
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1895
Ikona - strzałka prawaRadni3166
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2190
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych3580
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3115
Ikona - strzałka prawaRok 20194206
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu855
Ikona - strzałka prawaRadni1343
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu1228
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych2075
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1896
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne1602
Ikona - strzałka prawaPrzetargi16185
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty14313
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne2584
Ikona - strzałka prawaBudżet powiatu2726
Ikona - strzałka prawaBudżet 20191099
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany610
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa237
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu259
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie222
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe148
Ikona - strzałka prawaBudżet 20183277
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany1817
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa983
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu1379
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie947
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe215
Ikona - strzałka prawaBudżet 20174819
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3238
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1677
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu2216
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie1539
Ikona - strzałka prawaBudżet 20165316
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4181
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2051
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2672
Ikona - strzałka prawaOpinie1991
Ikona - strzałka prawaBudżet 20156184
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4633
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2929
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3475
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2544
Ikona - strzałka prawaBudżet 20147054
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5339
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3202
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu4127
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2762
Ikona - strzałka prawaBudżet 20137891
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5108
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3543
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu4576
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO3021
Ikona - strzałka prawaBudżet 20127508
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany6765
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3472
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3343
Ikona - strzałka prawaBudżet 201111862
Ikona - strzałka prawaBudżet 201011784
Ikona - strzałka prawaBudżet 200912006
Ikona - strzałka prawaBudżet 200814739
Ikona - strzałka prawaBudżet 200715448
Ikona - strzałka prawaBudżet 200620816
Ikona - strzałka prawaBudżet 200522220
Ikona - strzałka prawaBudżet 200414819
Ikona - strzałka prawaBudżet 200312828
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa9094
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała4859
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane14739
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego24745
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego17784
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze207524
Ikona - strzałka prawaKontrole
Ikona - strzałka prawa- własne1913
Ikona - strzałka prawa- zewnętrzne w starostwie2536
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice27714
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska28184
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik29953
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów46277
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów27616
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie20050
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów45471
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice24000
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu12637
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian23746
Ikona - strzałka prawaArchiwum16149
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego12293
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów11899
Ikona - strzałka prawaAdministracja4
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi11470

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-23 15:19:16, zmian dokonał(a): Jolanta Magierowska

WCAG 2.0 (Level AA)