Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2129350
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane54941
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne29423
Ikona - strzałka prawaHistoria26940
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach27182
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki68016
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje8109
Ikona - strzałka prawaKomunikaty541351
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia - Wydział Organizacji i Nadzoru24696
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych - Wydział Organizacji i Nadzoru6567
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe w 2018 r.5102
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia Starosty1158
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut22761
Ikona - strzałka prawaRegulamin35529
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu59476
Ikona - strzałka prawaKompetencje30065
Ikona - strzałka prawaPlan pracy16262
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady17194
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu7399
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej7074
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu6754
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna6883
Ikona - strzałka prawaKomisja skarg, wniosków i petycji1114
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji18060
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-20023041
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-20062822
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-20102887
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-20142882
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-20183461
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-20232292
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i wnioski1657
Ikona - strzałka prawaRok 20191118
Ikona - strzałka prawaRok 2020255
Ikona - strzałka prawaTransmisje z sesji13456
Ikona - strzałka prawaStarosta56788
Ikona - strzałka prawaWicestarosta29781
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu38715
Ikona - strzałka prawaKompetencje8043
Ikona - strzałka prawaProtokoły2847
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu24588
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu14675
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie powiatu1652
Ikona - strzałka prawaza rok 20182232
Ikona - strzałka prawaza rok 2019706
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu124504
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu129792
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty73905
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych24444
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje13712
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej9141
Ikona - strzałka prawaStatystyki7946
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru35863
Ikona - strzałka prawaWydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków (urny z prochami) z zagranicy242
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy26396
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki34103
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty4663
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg64769
Ikona - strzałka prawaInformacje5334
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego23500
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem66197
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia10709
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania6380
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury43551
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia88703
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania11277
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska37919
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy7859
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych6649
Ikona - strzałka prawaDruki4509
Ikona - strzałka prawaKomunikaty3179
Ikona - strzałka prawaInformacje o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne668
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu11808
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności48447
Ikona - strzałka prawaOrzeczenia dla osób dorosłych1379
Ikona - strzałka prawaOrzeczenia dla dzieci814
Ikona - strzałka prawaLegitymacje966
Ikona - strzałka prawaKarty parkingowe1125
Ikona - strzałka prawaInformacje15764
Ikona - strzałka prawaStatystyka880
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania11499
Ikona - strzałka prawaDział Prawny20753
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów15776
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP12339
Ikona - strzałka prawaKoordynator do spraw Dostępności w Starostwie Powiatowym w Opatowie163
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli16850
Ikona - strzałka prawaZasady udostępniania1458
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa30384
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie2476
Ikona - strzałka prawaRODO19609
Ikona - strzałka prawaAdministrator Danych Osobowych496
Ikona - strzałka prawaInspektor Ochrony Danych481
Ikona - strzałka prawaInformacje, zasady, zmiany846
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie1292
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie4367
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne i inne podmioty powiatu1980
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie7817
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie6391
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie5493
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie5160
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach7055
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka6915
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie6992
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach5776
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie7139
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku6805
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie6631
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie6176
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie6834
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1270
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie5670
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym6078
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty2156
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie5811
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie6196
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie6315
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie7124
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie6332
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom „Senior +” w Stodołach – Koloniach2970
Ikona - strzałka prawaKlub "Senior +" w Ożarowie1970
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zakład Transportu w Opatowie6878
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1026
Ikona - strzałka prawaInformacje1441
Ikona - strzałka prawaRozkłady jazdy2738
Ikona - strzałka prawaSzpital Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie2578
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie2202
Ikona - strzałka prawaCentrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Opatowie129
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji23527
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej17154
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego25618
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny20613
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny27439
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 201610513
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3465
Ikona - strzałka prawaRadni4565
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu4850
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych7152
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty6101
Ikona - strzałka prawaRok 201713937
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3254
Ikona - strzałka prawaRadni5814
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu4830
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych6793
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty5368
Ikona - strzałka prawaRok 201810012
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2754
Ikona - strzałka prawaRadni4131
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3367
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4985
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4477
Ikona - strzałka prawaRok 20198720
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1834
Ikona - strzałka prawaRadni2806
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2589
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4753
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3771
Ikona - strzałka prawaRok 20205284
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1435
Ikona - strzałka prawaRadni1780
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu1776
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych3013
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2694
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne4361
Ikona - strzałka prawaPrzetargi60459
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty49860
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne5660
Ikona - strzałka prawaBudżet powiatu4087
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu974
Ikona - strzałka prawaBudżet 20201735
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany819
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa549
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu478
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie509
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe467
Ikona - strzałka prawaBudżet 20192951
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany1840
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa812
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu1179
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie796
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe841
Ikona - strzałka prawaBudżet 20184890
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3281
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1813
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu2627
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie1777
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1330
Ikona - strzałka prawaBudżet 20176193
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4742
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2512
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu3538
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie2390
Ikona - strzałka prawaBudżet 20166729
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5488
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2860
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3776
Ikona - strzałka prawaOpinie2703
Ikona - strzałka prawaBudżet 20157594
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany6077
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3625
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu4693
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO3349
Ikona - strzałka prawaBudżet 20148376
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany6708
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa3997
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu5306
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO3574
Ikona - strzałka prawaBudżet 20139275
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany6444
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa4342
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu5728
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO3816
Ikona - strzałka prawaBudżet 20128853
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany8105
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa4196
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu4134
Ikona - strzałka prawaBudżet 201113712
Ikona - strzałka prawaBudżet 201013695
Ikona - strzałka prawaBudżet 200914067
Ikona - strzałka prawaBudżet 200816758
Ikona - strzałka prawaBudżet 200720164
Ikona - strzałka prawaBudżet 200628739
Ikona - strzałka prawaBudżet 200529541
Ikona - strzałka prawaBudżet 200416708
Ikona - strzałka prawaBudżet 200314469
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa11056
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała6362
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane16070
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego26709
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego19297
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze258316
Ikona - strzałka prawaKontrole
Ikona - strzałka prawa- własne3684
Ikona - strzałka prawa- zewnętrzne w starostwie5261
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice30440
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska30320
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik32428
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów51053
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów30482
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie22384
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów48390
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice26472
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu14098
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian28982
Ikona - strzałka prawaArchiwum18340
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego13790
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów13539
Ikona - strzałka prawaAdministracja4
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi12947

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-23 15:31:28, zmian dokonał(a): Anita Tutak - Skórska

WCAG 2.0 (Level AA)