Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1044674
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane43767
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne24341
Ikona - strzałka prawaHistoria21877
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach21843
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki60030
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje5911
Ikona - strzałka prawaKomunikaty172923
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia7655
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych1035
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut16706
Ikona - strzałka prawaRegulamin25531
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe, referenda
Ikona - strzałka prawaAktualności wyborcze27919
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Komisja Wyborcza10338
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu42513
Ikona - strzałka prawaKompetencje22385
Ikona - strzałka prawaPlan pracy9561
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady11767
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu2574
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej2550
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu2305
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna2438
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji8366
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-2002209
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-2006193
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-2010212
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-2014186
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-2018257
Ikona - strzałka prawaStarosta39302
Ikona - strzałka prawaWicestarosta22181
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu27368
Ikona - strzałka prawaKompetencje5700
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu18017
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu7403
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu78604
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu71372
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty30682
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych18068
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje1574
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej1352
Ikona - strzałka prawaStatystyki1071
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego21257
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego14931
Ikona - strzałka prawaProgram Współpracy Powiatu Opatowskiego z Organizacjami Pozarządowymi15059
Ikona - strzałka prawaRealizacja Projektów13632
Ikona - strzałka prawaFundusze Przedakcesyjne7518
Ikona - strzałka prawaFundusze Strukturalne5934
Ikona - strzałka prawaKontrakt Wojewódzki5684
Ikona - strzałka prawaKancelaria Prezesa Rady Ministrów7145
Ikona - strzałka prawaZadania Wspólne z Gminami6160
Ikona - strzałka prawaProgramy Pomocowe6143
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne35225
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru26390
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy18520
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki24290
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg47882
Ikona - strzałka prawaInformacje1310
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego17089
Ikona - strzałka prawaWydział Promocji i Rozwoju Powiatu19222
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem43312
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia1028
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury27534
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia5638
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania1841
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska26072
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy5025
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych4327
Ikona - strzałka prawaDruki399
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji4214
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności27025
Ikona - strzałka prawaInformacje7604
Ikona - strzałka prawaZespół Radców Prawnych14790
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów10432
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP7223
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie665
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie522
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie497
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie449
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach726
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka582
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie521
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach538
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie550
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku605
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie516
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie463
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie609
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie466
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym582
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty195
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie525
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie616
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie674
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie931
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie53
Ikona - strzałka prawaPowiatowe spółki kapitałowe
Ikona - strzałka prawaWykaz6171
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji18391
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej12550
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego20544
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny16232
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny21286
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 20118735
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3070
Ikona - strzałka prawaRadni3549
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3938
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4356
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3424
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3112
Ikona - strzałka prawaRok 20127171
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2364
Ikona - strzałka prawaRadni3288
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2932
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4288
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3311
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3407
Ikona - strzałka prawaRok 20137138
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2698
Ikona - strzałka prawaRadni3343
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2883
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4403
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3304
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3149
Ikona - strzałka prawaRok 20149699
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3007
Ikona - strzałka prawaRadni3732
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu5243
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5975
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa4435
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4307
Ikona - strzałka prawaRok 20156574
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1800
Ikona - strzałka prawaRadni2314
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2769
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5116
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3350
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3373
Ikona - strzałka prawaRok 20165065
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1288
Ikona - strzałka prawaRadni1870
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu1864
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych2854
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa322
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2206
Ikona - strzałka prawaRok 2017785
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu218
Ikona - strzałka prawaRadni267
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu175
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych330
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa245
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty247
Ikona - strzałka prawaBudżety i przetargi
Ikona - strzałka prawaBudżet 2017741
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany389
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa222
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu172
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie192
Ikona - strzałka prawaBudżet 20162849
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany1615
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa831
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu771
Ikona - strzałka prawaOpinie709
Ikona - strzałka prawaBudżet 20154049
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2352
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1372
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu1660
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1327
Ikona - strzałka prawaBudżet 20145029
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3103
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1848
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2256
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1502
Ikona - strzałka prawaBudżet 20135565
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3153
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2004
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2770
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1800
Ikona - strzałka prawaBudżet 20125514
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4356
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2300
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2202
Ikona - strzałka prawaBudżet 20118730
Ikona - strzałka prawaBudżet 20108832
Ikona - strzałka prawaBudżet 20098780
Ikona - strzałka prawaBudżet 200811403
Ikona - strzałka prawaBudżet 20079285
Ikona - strzałka prawaBudżet 200611203
Ikona - strzałka prawaBudżet 200513623
Ikona - strzałka prawaBudżet 200412060
Ikona - strzałka prawaBudżet 200310203
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne78833
Ikona - strzałka prawaPrzetargi353229
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty117644
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne47071
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa5601
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała2701
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane12223
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli11972
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa22845
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie277
Ikona - strzałka prawaKarty opisu usługi12466
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie533
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice23420
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska24189
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik26299
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów39069
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów24413
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie16809
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów40777
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice20779
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze146121
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10275
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian16353
Ikona - strzałka prawaArchiwum11968
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9517
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów9167
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9214

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-04-21 12:18:41, zmian dokonał(a): Monika Kostępska

WCAG 2.0 (Level AA)