Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1130849
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane45213
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne24928
Ikona - strzałka prawaHistoria22511
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach22535
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki61280
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje6223
Ikona - strzałka prawaKomunikaty214445
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia9281
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych1600
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut17495
Ikona - strzałka prawaRegulamin26903
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe, referenda
Ikona - strzałka prawaAktualności wyborcze30803
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Komisja Wyborcza11229
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu44155
Ikona - strzałka prawaKompetencje23179
Ikona - strzałka prawaPlan pracy10257
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady12368
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu3164
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej3060
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu2995
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna3076
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji9466
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-2002486
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-2006477
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-2010468
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-2014436
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-2018552
Ikona - strzałka prawaStarosta40921
Ikona - strzałka prawaWicestarosta22909
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu28310
Ikona - strzałka prawaKompetencje5952
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu18678
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu8080
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu85507
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu79385
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty35580
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych18897
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje2614
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej2144
Ikona - strzałka prawaStatystyki1998
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego22055
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego15590
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru27416
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy19342
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki25413
Ikona - strzałka prawaInformacje, komunikaty113
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg49649
Ikona - strzałka prawaInformacje1761
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego17771
Ikona - strzałka prawaWydział Promocji i Rozwoju Powiatu20119
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem45806
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia1926
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury29680
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia10216
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania2741
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska27112
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy5418
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych4690
Ikona - strzałka prawaDruki673
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji5096
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności29828
Ikona - strzałka prawaInformacje8002
Ikona - strzałka prawaDział Prawny15515
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów11030
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP7900
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie1348
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie1148
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie1070
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie1054
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach1718
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka1263
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie1230
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach1104
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie1333
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku1298
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie1201
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie1062
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie1341
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie1010
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym1223
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty453
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie1265
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie1200
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie1418
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie1796
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie936
Ikona - strzałka prawaPowiatowe spółki kapitałowe
Ikona - strzałka prawaWykaz6845
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji18959
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej13126
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego21298
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny16762
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny22120
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 20119180
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3366
Ikona - strzałka prawaRadni4056
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu4208
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5004
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3826
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3502
Ikona - strzałka prawaRok 20127672
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2639
Ikona - strzałka prawaRadni3856
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3346
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4778
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3733
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3760
Ikona - strzałka prawaRok 20137587
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3018
Ikona - strzałka prawaRadni3906
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3264
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4995
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3706
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3627
Ikona - strzałka prawaRok 201410189
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3342
Ikona - strzałka prawaRadni4262
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu5790
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych6740
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa4914
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4786
Ikona - strzałka prawaRok 20157231
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2118
Ikona - strzałka prawaRadni2769
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3274
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5842
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3948
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4043
Ikona - strzałka prawaRok 20166456
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1731
Ikona - strzałka prawaRadni2565
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2567
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych3985
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa908
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2973
Ikona - strzałka prawaRok 20173850
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1051
Ikona - strzałka prawaRadni1389
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu1250
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych2143
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa1431
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1743
Ikona - strzałka prawaBudżety i przetargi868
Ikona - strzałka prawaBudżet 201899
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany16
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa7
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu9
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie6
Ikona - strzałka prawaBudżet 20172350
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany1295
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa649
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu569
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie573
Ikona - strzałka prawaBudżet 20163444
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2433
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1171
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu1321
Ikona - strzałka prawaOpinie1112
Ikona - strzałka prawaBudżet 20154453
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2933
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1835
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2201
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1695
Ikona - strzałka prawaBudżet 20145407
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3725
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2264
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2817
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1896
Ikona - strzałka prawaBudżet 20136080
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3730
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2524
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu3233
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO2162
Ikona - strzałka prawaBudżet 20125943
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany5182
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2656
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2493
Ikona - strzałka prawaBudżet 20119529
Ikona - strzałka prawaBudżet 20109483
Ikona - strzałka prawaBudżet 20099621
Ikona - strzałka prawaBudżet 200812320
Ikona - strzałka prawaBudżet 200710377
Ikona - strzałka prawaBudżet 200613286
Ikona - strzałka prawaBudżet 200515452
Ikona - strzałka prawaBudżet 200412613
Ikona - strzałka prawaBudżet 200310777
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne84282
Ikona - strzałka prawaPrzetargi404635
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty132859
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne48486
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa6467
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała3112
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane12826
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli12631
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa23893
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie595
Ikona - strzałka prawaKarty opisu usługi13544
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie1026
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice24235
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska24874
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik27020
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów40330
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów25105
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie17433
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów41690
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice21600
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze157635
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10749
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian17995
Ikona - strzałka prawaArchiwum13051
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10200
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów9753
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9658

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-12-11 21:37:38, zmian dokonał(a): Anita Tutak - Skórska

WCAG 2.0 (Level AA)