Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1071001
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane44203
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne24537
Ikona - strzałka prawaHistoria22064
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach22055
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki60377
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje6004
Ikona - strzałka prawaKomunikaty183085
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia8087
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych1162
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut16952
Ikona - strzałka prawaRegulamin25902
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe, referenda
Ikona - strzałka prawaAktualności wyborcze28708
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Komisja Wyborcza10619
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu43000
Ikona - strzałka prawaKompetencje22635
Ikona - strzałka prawaPlan pracy9723
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady11916
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu2711
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej2685
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu2451
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna2591
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji8638
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-2002287
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-2006259
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-2010282
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-2014246
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-2018340
Ikona - strzałka prawaStarosta39788
Ikona - strzałka prawaWicestarosta22416
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu27612
Ikona - strzałka prawaKompetencje5774
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu18211
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu7629
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu80660
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu73276
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty31904
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych18308
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje1843
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej1576
Ikona - strzałka prawaStatystyki1366
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego21461
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego15117
Ikona - strzałka prawaProgram Współpracy Powiatu Opatowskiego z Organizacjami Pozarządowymi15254
Ikona - strzałka prawaRealizacja Projektów13797
Ikona - strzałka prawaFundusze Przedakcesyjne7636
Ikona - strzałka prawaFundusze Strukturalne6066
Ikona - strzałka prawaKontrakt Wojewódzki5819
Ikona - strzałka prawaKancelaria Prezesa Rady Ministrów7258
Ikona - strzałka prawaZadania Wspólne z Gminami6272
Ikona - strzałka prawaProgramy Pomocowe6264
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne36045
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru26686
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy18752
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki24547
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg48279
Ikona - strzałka prawaInformacje1408
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego17291
Ikona - strzałka prawaWydział Promocji i Rozwoju Powiatu19502
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem43959
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia1250
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury28090
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia6983
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania2076
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska26351
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy5132
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych4418
Ikona - strzałka prawaDruki464
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji4451
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności27648
Ikona - strzałka prawaInformacje7710
Ikona - strzałka prawaDział Prawny15011
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów10602
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP7403
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie842
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie704
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie649
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie611
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach959
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka773
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie727
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach692
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie758
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku818
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie715
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie613
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie800
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie629
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym770
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty265
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie723
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie774
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie881
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie1144
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie273
Ikona - strzałka prawaPowiatowe spółki kapitałowe
Ikona - strzałka prawaWykaz6363
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji18566
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej12721
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego20734
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny16399
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny21547
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 20118867
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3155
Ikona - strzałka prawaRadni3697
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu4004
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4498
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3526
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3207
Ikona - strzałka prawaRok 20127314
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2443
Ikona - strzałka prawaRadni3440
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3023
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4425
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3402
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3497
Ikona - strzałka prawaRok 20137287
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2796
Ikona - strzałka prawaRadni3511
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3004
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4550
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3427
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3285
Ikona - strzałka prawaRok 20149878
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3092
Ikona - strzałka prawaRadni3887
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu5437
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych6235
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa4600
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4456
Ikona - strzałka prawaRok 20156855
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1923
Ikona - strzałka prawaRadni2466
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2934
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5394
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3563
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3550
Ikona - strzałka prawaRok 20165819
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1476
Ikona - strzałka prawaRadni2170
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2147
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych3345
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa578
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2546
Ikona - strzałka prawaRok 20172232
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu616
Ikona - strzałka prawaRadni813
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu577
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych953
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa684
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty844
Ikona - strzałka prawaBudżety i przetargi
Ikona - strzałka prawaBudżet 20171196
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany583
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa346
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu267
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie307
Ikona - strzałka prawaBudżet 20163002
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany1785
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa923
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu903
Ikona - strzałka prawaOpinie800
Ikona - strzałka prawaBudżet 20154176
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2511
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1469
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu1797
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1413
Ikona - strzałka prawaBudżet 20145148
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3256
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1952
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2395
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1595
Ikona - strzałka prawaBudżet 20135708
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3279
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2119
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2880
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1888
Ikona - strzałka prawaBudżet 20125629
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4504
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2393
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2295
Ikona - strzałka prawaBudżet 20118924
Ikona - strzałka prawaBudżet 20109011
Ikona - strzałka prawaBudżet 20098990
Ikona - strzałka prawaBudżet 200811632
Ikona - strzałka prawaBudżet 20079574
Ikona - strzałka prawaBudżet 200611770
Ikona - strzałka prawaBudżet 200514178
Ikona - strzałka prawaBudżet 200412235
Ikona - strzałka prawaBudżet 200310364
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne80442
Ikona - strzałka prawaPrzetargi366556
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty121063
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne47443
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa5814
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała2838
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane12413
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli12127
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa23124
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie366
Ikona - strzałka prawaKarty opisu usługi12786
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie653
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice23661
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska24381
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik26526
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów39438
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów24633
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie16986
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów41037
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice21005
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze148978
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10443
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian16675
Ikona - strzałka prawaArchiwum12210
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9687
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów9315
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9351

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-06-28 20:32:30, zmian dokonał(a): Anita Tutak - Skórska

WCAG 2.0 (Level AA)