Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1088283
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane44479
Ikona - strzałka prawaPołożenie geograficzne24656
Ikona - strzałka prawaHistoria22200
Ikona - strzałka prawaPowiat w liczbach22193
Ikona - strzałka prawaTurystyka i zabytki60625
Ikona - strzałka prawaPrace, opracowania i prezentacje6068
Ikona - strzałka prawaKomunikaty189077
Ikona - strzałka prawaPromocja i ochrona zdrowia8363
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych1286
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut17149
Ikona - strzałka prawaRegulamin26144
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe, referenda
Ikona - strzałka prawaAktualności wyborcze29206
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Komisja Wyborcza10776
Ikona - strzałka prawaOrgany powiatu i kierownictwo starostwa
Ikona - strzałka prawaRada powiatu43254
Ikona - strzałka prawaKompetencje22777
Ikona - strzałka prawaPlan pracy9829
Ikona - strzałka prawaKomisje stałe rady12030
Ikona - strzałka prawaKomisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu2815
Ikona - strzałka prawaKomisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej2761
Ikona - strzałka prawaKomisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu2581
Ikona - strzałka prawaKomisja rewizyjna2718
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji8813
Ikona - strzałka prawaI kadencja 1998-2002321
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-2006294
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-2010319
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-2014277
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-2018382
Ikona - strzałka prawaStarosta40101
Ikona - strzałka prawaWicestarosta22540
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu27787
Ikona - strzałka prawaKompetencje5821
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu18328
Ikona - strzałka prawaSekretarz Powiatu7744
Ikona - strzałka prawaAkty normatywne
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu82019
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu75173
Ikona - strzałka prawaZarządzenia starosty32717
Ikona - strzałka prawaProjekty aktów normatywnych18444
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna
Ikona - strzałka prawaInformacje2005
Ikona - strzałka prawaPunkty pomocy prawnej1698
Ikona - strzałka prawaStatystyki1538
Ikona - strzałka prawaPromocja i Rozwój Regionalny
Ikona - strzałka prawaStrategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego21625
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego15238
Ikona - strzałka prawaProgram Współpracy Powiatu Opatowskiego z Organizacjami Pozarządowymi15401
Ikona - strzałka prawaRealizacja Projektów13921
Ikona - strzałka prawaFundusze Przedakcesyjne7713
Ikona - strzałka prawaFundusze Strukturalne6126
Ikona - strzałka prawaKontrakt Wojewódzki5898
Ikona - strzałka prawaKancelaria Prezesa Rady Ministrów7332
Ikona - strzałka prawaZadania Wspólne z Gminami6334
Ikona - strzałka prawaProgramy Pomocowe6335
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne36549
Ikona - strzałka prawaStarostwo
Ikona - strzałka prawaWydział Organizacji i Nadzoru26881
Ikona - strzałka prawaWydział Finansowy18903
Ikona - strzałka prawaWydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki24737
Ikona - strzałka prawaWydział Komunikacji, Transportu i Dróg48575
Ikona - strzałka prawaInformacje1507
Ikona - strzałka prawaWydział Zarządzania Kryzysowego17417
Ikona - strzałka prawaWydział Promocji i Rozwoju Powiatu19659
Ikona - strzałka prawaWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem44370
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia1390
Ikona - strzałka prawaWydział Budownictwa i Architektury28569
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia7602
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania2241
Ikona - strzałka prawaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska26534
Ikona - strzałka prawaPlany i Programy5211
Ikona - strzałka prawaPublicznie Dostępny Wykaz Danych4501
Ikona - strzałka prawaDruki526
Ikona - strzałka prawaWydział Inwestycji4661
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności28044
Ikona - strzałka prawaInformacje7765
Ikona - strzałka prawaDział Prawny15151
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Rzecznik Konsumentów10713
Ikona - strzałka prawaSłużba BHP7551
Ikona - strzałka prawaJednostki organizacyjne
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie988
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 1 w Opatowie824
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Nr 2 w Opatowie746
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie740
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach1120
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka926
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie847
Ikona - strzałka prawaSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach793
Ikona - strzałka prawaZespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie884
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Zochcinku950
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Czachowie855
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej w Sobowie731
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie913
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy w Opatowie736
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym878
Ikona - strzałka prawaAktualności, komunikaty309
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie846
Ikona - strzałka prawaDzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie883
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie1009
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie1299
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie494
Ikona - strzałka prawaPowiatowe spółki kapitałowe
Ikona - strzałka prawaWykaz6474
Ikona - strzałka prawaSłużby i inspekcje powiatowe
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Policji18665
Ikona - strzałka prawaKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej12837
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego20896
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny16496
Ikona - strzałka prawaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny21732
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe
Ikona - strzałka prawaRok 20118949
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3215
Ikona - strzałka prawaRadni3785
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu4052
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4631
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3599
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3284
Ikona - strzałka prawaRok 20127396
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2498
Ikona - strzałka prawaRadni3540
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3100
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4521
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3497
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3570
Ikona - strzałka prawaRok 20137372
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu2845
Ikona - strzałka prawaRadni3597
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3083
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych4637
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3498
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3367
Ikona - strzałka prawaRok 20149975
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu3164
Ikona - strzałka prawaRadni3978
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu5542
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych6386
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa4694
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty4533
Ikona - strzałka prawaRok 20156973
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1977
Ikona - strzałka prawaRadni2556
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu3022
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych5560
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa3661
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty3668
Ikona - strzałka prawaRok 20166066
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu1546
Ikona - strzałka prawaRadni2281
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu2259
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych3524
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa683
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2675
Ikona - strzałka prawaRok 20172838
Ikona - strzałka prawaPrzewodniczący Rady Powiatu771
Ikona - strzałka prawaRadni1033
Ikona - strzałka prawaCzłonkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu801
Ikona - strzałka prawaKierownicy Jednostek Organizacyjnych1404
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów Starostwa952
Ikona - strzałka prawaOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1168
Ikona - strzałka prawaBudżety i przetargi
Ikona - strzałka prawaBudżet 20171545
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany754
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa410
Ikona - strzałka prawaInformacja z wykonania budżetu338
Ikona - strzałka prawaOpinie o budżecie369
Ikona - strzałka prawaBudżet 20163104
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany1933
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa988
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu995
Ikona - strzałka prawaOpinie871
Ikona - strzałka prawaBudżet 20154257
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany2614
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa1557
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu1896
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1488
Ikona - strzałka prawaBudżet 20145222
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3358
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2042
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2492
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1672
Ikona - strzałka prawaBudżet 20135795
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany3394
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2227
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2946
Ikona - strzałka prawaOpinie RIO1951
Ikona - strzałka prawaBudżet 20125708
Ikona - strzałka prawaBudżet i zmiany4662
Ikona - strzałka prawaWieloletnia prognoza finansowa2450
Ikona - strzałka prawaInformacja kwartalna z wykonania budżetu2351
Ikona - strzałka prawaBudżet 20119033
Ikona - strzałka prawaBudżet 20109120
Ikona - strzałka prawaBudżet 20099159
Ikona - strzałka prawaBudżet 200811796
Ikona - strzałka prawaBudżet 20079766
Ikona - strzałka prawaBudżet 200612126
Ikona - strzałka prawaBudżet 200514533
Ikona - strzałka prawaBudżet 200412344
Ikona - strzałka prawaBudżet 200310485
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne81704
Ikona - strzałka prawaPrzetargi375159
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i komunikaty124265
Ikona - strzałka prawaOferty inwestycyjne47725
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość budżetowa5935
Ikona - strzałka prawaSprawozdawczość pozostała2909
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaDane12510
Ikona - strzałka prawaZałatwianie spraw
Ikona - strzałka prawaUprawnienia obywateli12276
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje i archiwa23303
Ikona - strzałka prawaRejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie417
Ikona - strzałka prawaKarty opisu usługi12961
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie741
Ikona - strzałka prawaMiasta i gminy powiatu
Ikona - strzałka prawaGmina Baćkowice23846
Ikona - strzałka prawaGmina Iwaniska24508
Ikona - strzałka prawaGmina Lipnik26670
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Opatów39719
Ikona - strzałka prawaMiasto i Gmina Ożarów24775
Ikona - strzałka prawaGmina Sadowie17099
Ikona - strzałka prawaGmina Tarłów41211
Ikona - strzałka prawaGmina Wojciechowice21200
Ikona - strzałka prawaPraca
Ikona - strzałka prawaNabór kandydatów na stanowiska urzędnicze151078
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10538
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian17054
Ikona - strzałka prawaArchiwum12460
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9811
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów9441
Ikona - strzałka prawaAdministracja0
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9426

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-08-18 13:49:28, zmian dokonał(a): Anita Tutak - Skórska

WCAG 2.0 (Level AA)