Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Zbieranie statystyk

Do zadań

 

 

 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego,

 

 

 

należy:

 

 

 

W zakresie zarządzania kryzysowego:

 

-         koordynowanie zorganizowanej akcji społecznej odbywającej się na obszarze gmin znajdujących się w jednym powiecie.

-         przyjmowanie zawiadomień o nałożeniu świadczeń osobistych i rzeczowych.

-         powoływanie do wykonania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych.

-         wykonywanie zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego na zasadach określonych w ustawie.

-         występowanie z żądaniem do właściwego Komendanta Policji o przywróceniu stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszania prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

-         organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze Powiatu.

-         zbieranie i analizowanie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu.

-         koordynowanie zadań w zakresie obrony cywilnej gmin oraz nadzorowanie sił OC i jednostek współdziałających z innymi.

-         planowanie i realizowanie szkolenia z obrony cywilnej.

-         opiniowanie projektów planów obrony cywilnej gmin.

-         analizowanie potrzeb oraz planowanie środków finansowych na realizacje zadań OC.

-         obsługa i zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

-         zorganizowanie systemu łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego.

-         integrowanie istniejących systemów monitorowania zagrożeń.

-         przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności.

 

 

Do Pełnomocnika ds. informacji niejawnych i ochrony danych osobowych:

 

-         zapewnienie ochrony informacji niejawnych

-         ochrona systemów i sieci teleinformatycznych

-         zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej

-         kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji

-         okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów

-         opracowanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji

-         szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych

-         kontrola przetwarzania danych osobowych w zakresie zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych

-         kontrola wykonania obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych

-         szkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Karol Adamski
Data wytworzenia:
2003-08-07
Data publikacji:
2003-08-07
Data ostatniej zmiany:
2018-02-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 12:07:20, zmian dokonał(a): Dorota Kamińska

WCAG 2.0 (Level AA)